ר' משה כלפון הכהן

. .
סיפור חייו של ר' משה כלפון הכהן