כוחה של מילה

. .
סיפור על יכולתה של מילה לשנות עולמות