משל הסולם

. .
משלו של הבן איש חי על המלך והחלומות של כולנו