כה יעלה ויבוא

. .
למה הרב הפרופ' עזרא ציון מלמד עוצר מנהג עתיק של קניית עליות לתורה ואיך הוא סייע לילד שרצה לעלות לתורה