יערית לובל
בעלת חברת יוניק (ליווי וייעוץ בתחומי הדיגיטל והניו-מדיה). מלווה קהילת צעירות בהדרה, בדגש אקטיביזם. חברת מועצה ומחזיקת תיק הנוער, דימונה.

קראו עוד » קראו פחות «
סינון
איפוס סינון
התיקון מתחיל בי
כשנשאל חכם יוסף חיים שאלה הלכתית, הוא אינו מעיין בספרי ההלכה אלא הולך לביתו לבדוק אם השאלה נוגעת גם לו, ואם גם הוא צריך לתקן את הדרוש תיקון