רחלי מלק בודה
כתבת ובעלת טור, עורכת מוספים מיוחדים, מגישה ברדיו.

קראו עוד » קראו פחות «
סינון
איפוס סינון
לא לשיימינג
הרדב"ז קובע שיש להיזהר מאוד מהפצת שמועות על אנשים, ומשווה זאת לשפיכות דמים. כדי להימנע ממצבים שעלולים לגרום לשמועות כאלו, הוא מציע מודל גמיש של שמירה על הלכה ועל חומרה.