חכם יעקב דוברשווילי
הרב הראשי של יהודי גרוזיה-גאורגיה 1988-1904

חכם יעקב דוברשווילי (1988-1904) ינק את תורתו וחינוכו מהרב אברהם חוולס, שליחו של הרב יצחק אלחנן ספקטור.
כבר בילדותו התגלה כלמדן חריף ומהיר קליטה. גם אֶחָיו היו לימים תלמידי חכמים: חכם מיכאל, שהיה מגיד שיעור בישיבת "פורת יוסף"; חכם משה, תלמידו של החפץ חיים; וחכם גבריאל, תלמידו של רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק.
חכם יעקב דוברשווילי למד ברוסטוב ונקשר מאוד לאדמו"ר הריי"צ. בתום לימודיו חזר לכותאיסי ושימש שם רב ודיין והיה דרשן מופלא. סבל מאוד מן השלטון הקומוניסטי שהסב לו עינויים קשים, אך לא פסק מללמד תורה.

קראו עוד » קראו פחות «
סינון
איפוס סינון
ממוזיקת רקע לכוח חיים
Podcast icon
שירתו של רוכל פותחת את ליבם וכיסם של הקונים, ומשנה את נתיב חייו
על גופתי
כיצד הגיבו יהודי גיאורגיה לנסיונות לסגור את בתי הכנסת? ומה גרם בסופו של דבר לביטול הגזרה?