איור: מנחם הלברשטט
כל הסימנים ב… פיתה

אף תקלה אחת לא פסחה על ביתם של הרב יהודה פתיה ואשתו רחל בליל ראש השנה. המנורה התנפצה וכל הסעודה הושחתה, ובכל זאת מאותו הערב צמחה ישועה. מה סודה של אותה סעודה?

כ

ל הזקוקים לברכה מצפים לטקס הסימנים בליל ראש השנה, שהוא זמן מתאים לברכות. הרב יהודה פתיה ואשתו רחל ציפו שנים רבות לפרי בטן, ותלו תקוותם בטקס הסימנים. כאשר ערכה הרבנית רחל את השולחן, הניחה את מנורת הנפט בכניסה לבית, ולא השגיחה שהדלת נפתחה והרב יהודה נכנס ונתקל במנורה, שהתנפצה על הרצפה והתיזה נפט לכל עבר. אף שבגדיו התלכלכו מנפט, הרב פתיה האיר פנים לאשתו, איחל לה שנה טובה ואף ביקש את סליחתה על הפלת המנורה.
על הבית נפלה חשכה, והרב ואשתו החליטו לערוך את הסעודה על הגג. אך כשהתארגנו להעלות את מאכלי החג אל הגג החליקה הרבנית רחל על שלולית הנפט, וכל האוכל נפל על הרצפה. מכל הסעודה המפוארת, מכל סימני החג, לא נותרו אלא שתי פיתות.
נטלו הרב פתיה ואשתו את הפיתות הנותרות ועלו לגג. תחילה קידש הרב על הפיתות, אחר כך אמר עליהן את כל הברכות והסימנים, ולבסוף אכלו את הפיתות כמנה העיקרית והיחידה של סעודת החג.
באותה השנה נפקדו הרב פתיה ואשתו רחל בפרי בטן. הרב פתיה נהג להסביר שזכו לכך משום שלא כעסו זה על זה בליל החג.

על הסיפור

ראש השנה הוא חג של התחדשות, והוא מביא איתו רוח של שינוי. על פי המסורת היהודית ראש השנה הוא יום דין, ובו נקבע גורלו של האדם לשנה הקרובה. זהו גם יום שבו, על פי המסורת, נפקדו אימהות האומה שהיו עקרות. אחד המנהגים של ראש השנה הוא טקס הסימנים, שבו אוכלים מאכלים מיוחדים, שלשמותיהם קושרים תפילות וברכות לשנה החדשה.
הרב המקובל יהודה פתיה ואשתו רחל מייחלים לשינוי משמעותי בחייהם, זאת לאחר שנים רבות שבהן ציפו לילד וציפייתם לא התממשה. הם חשים שראש השנה הוא יום גורלי עבורם. כאשר הדברים משתבשים, וכל הסימנים יורדים לטמיון, אך טבעי הוא שירגזו זה על זה ויבואו לידי מריבה. אך הם מתגברים על כל התקלות ללא כעס, ואף שסעודת החג שלהם דלה, הם מסיימים אותה בשמחה.
הרב פתיה מלמד אותנו שהישועה אינה תלויה רק בתפילות ובברכות על סימני החג, אלא ביחסים המתוקנים בין איש לאשתו. העובדה שבני הזוג לא כעסו זה על זה היא שהביאה עימה את השפע ואת ההיריון המיוחל. סודה של הישועה הוא בהתגברות על הכעסים וביכולת להאיר פנים לזולת.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
איך מביאים להריון

סיפור חסידי של ר' אלימלך מליז'נסק מספר על זוג שלא הצליח להביא ילד לעולם ורק פיתרון של משבר הביא אותם לתקווה המיוחלת. סיפור דומה אך עם פתרון הפוך.

קראו עוד » קראו פחות «