איור: רז בן ארי
לרדת אל העם

הרב שלום משאש לומד ממשה רבנו שעל פוסק ההלכה לרדת אל העם

ח

בישת פאה ככיסוי ראש לנשים מעוררת פולמוס כבר שנים רבות: בדורות האחרונים הרבנים נחלקו בשאלה אם מותר לחבוש פאה בתור כיסוי ראש. יש האוסרים ויש המתירים, ומתנהל ביניהם משא ומתן הלכתי חריף במיוחד.

בין המתירים היה הרב שלום משאש, רבה של ירושלים, שהביא ראיות לשיטתו מדברי הפוסקים. כנגדו יצאו רבים, וביניהם בלט הרב משה לוי מרבני ישיבת "כסא רחמים", שגם הוא גייס מקורות מדברי הפוסקים לשיטתו.

אך הרב שלום משאש לא הסתפק בדברי הפוסקים והכריז: "בקביעת ההלכה אין להסתפק בעיון במקורות ובפסקי ההלכה, ויש להתחשב גם במה שנהוג בציבור. לעובדה שנשים רבות נוהגות ללכת עם פאה יש השפעה רבה על פסיקת ההלכה, ולכן יש להתיר". הרב משה לוי דחה טענה זו, וסבר שהתנהגות הציבור אינה רלוונטית לפסיקת הלכה.

על כך השיב לו הרב שלום משאש:

"הרב משה, הרב צריך לבסס את פסיקתו על המקורות, אך גם ללכת בדרכו של משה רבנו שעליו נאמר "וַיֵּרֶד מֹשֶׁה אֶל־הָעָם"  (שמות יט, כה).

מקור הסיפור
על פי: הרב שלום משאש, שמ"ש ומגן, אבן העזר, חלק ב', סימן טז, תשמ"ו. (C) כל הזכויות שמורות למחבר.
על הסיפור

הסיפור מתאר פולמוס רב-שנים וחריף בשאלה עדינה: הפאה ככיסוי ראש. הפוסקים דנו בשאלה זו לאורך הדורות על סמך המקורות, אך דבריהם תמיד התכתבו עם מנהג הנשים בשטח.
הרב משאש מעניק משקל רב למנהג, והוא מצדיק זאת בדרשה על פסוק המתאר את ירידתו של משה מהר סיני קודם מתן תורה (שמות יט, כה). משה עולה להר סיני כדי לקבל את התורה, אך האל מבקש ממנו לשוב ולרדת אל העם. משה מתנגד בתחילה, אך לבסוף מבין שתפקידו כמנהיג הוא לרדת אל העם – להביא לו את התורה.
הרב משאש משתמש בפסוק המתאר את ירידתו של משה ומעניק לו משמעות חדשה: בעוד במקור התפקיד של משה הוא לרדת אל העם ולהביא לו את התורה השמימית, הרי שהרב משאש מלמד שעל הפוסק לרדת אל העם כדי ללמוד ממנו כיצד יש לפרש את ההלכה. בדרשתו של הרב משאש העם אינו רק מקבל את התורה אלא גם משפיע על עיצוב ההלכה.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
מנהג - אותיות גֵּהִנּםׁ?

האם יש להתחשב במנהג הציבור? ומה קורה כשהוא מנוגד להלכה שבספרים?
מתברר שבהלכה יש מחלוקת בעניין. יש שסברו שיש למנהג משמעות מחייבת ו"המנהג מבטל את ההלכה".
אחרים טענו שאם המנהג סותר את ההלכה הרי שיש להפסיקו. אלה ניסחו זאת בחריפות ואמרו שהאותיות של המילה מ.נ.ה.ג מרכיבות גם את המילה ג.ה.נ.ם

קראו עוד » קראו פחות «
מי קובע מה מברכים על כוס מים?

חכמים נחלקו בשאלה מה מברך אדם צמא על כוס מים.
מי ששותה מים כדי להרוות את צימאונו אומר "שהכול נהיה בדברו". רבי טרפון אומר "בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת."
אמר לו רב חנן לאביי: "הלכתא מאי [כמי נפסקה הלכה]"? אמר לו [אביי]: "פוק חזי מאי עמא דבר [צא וראה מה העם נוהג!]"
(בבלי ברכות מה ע"א)

קראו עוד » קראו פחות «