איור: מנחם הלברשטט
שבת כלה

הרב יעקב סופר מציע הסבר מפתיע לייחודה של השבת

כ

שעלה לארץ הרב אברהם מרדכי אלתר, שהיה האדמו"ר מגור ונודע בשם ספרו "אמרי אמת", יצאו אלפים לקדם את פניו. ביניהם היה גם נער צעיר בשם יהודה צדקה. הנער רצה מאוד לפגוש את האדמו"ר ולבקש את ברכתו, ועל כן נדחק בין ההמונים עד שעמד לפניו.
יהודה פנה בהתרגשות אל הרבי מגור וביקש את ברכתו.
הרבי מגור חייך ואמר לו: "אברך אותך אם תשיב לשאלתי."
הנער הסכים, והרבי שאל: "מדוע במסכת שבת יש עשרים וארבעה פרקים?"
ליהודה לא הייתה תשובה, אך רוחו לא נפלה. הוא החליט לשאול את הרב יעקב סופר, שנודע בשם ספרו "כף החיים", ולשוב אל הרבי מגור.
הרב יעקב סופר הסביר לנער יהודה כך: "השבת נקראת כלה, וחכמים לימדו אותנו שלכלה יש עשרים וארבעה תכשיטים. עשרים וארבעת הפרקים הם קישוטיה של השבת המלכה."
הנער מיהר לחזור אל האדמו"ר, נדחק בין מקבלי הפנים עד שעמד שוב לפניו.
"האם אתה זוכר אותי?" שאל יהודה, והרבי השיב "ודאי! ודאי! ומה בפיך? היש לך כעת מענה לשאלתי?" הנער חזר על תשובתו של הרב סופר, והאדמו"ר שהתרשם מנחישותו של הנער והתמוגג מן ההסבר, בירכו בלב שלם ונפש חפצה.

מקור הסיפור

מבוסס על: אהרן סורסקי, וזאת ליהודה, כרך א, תשע"ב, עמ' 91-90.

על הסיפור

הסברו של הרב סופר למספר הפרקים במסכת שבת במשנה מבוסס על המסורת המדרשית (בראשית רבה יא) הרואה בשבת את בת זוגו של עם ישראל. אחד משיאיה של מסורת זו הוא פיוטו המפורסם של רבי שלמה אלקבץ "לכה דודי לקראת כלה".
בהמשך למסורת זו הסביר הרב סופר שעשרים וארבעת פרקיה של מסכת שבת הם קישוטיה של הכלה. זהו דימוי מפתיע, משום שבדרך כלל נתפסות הלכות שבת, על פרטי פרטיהן, כמערכת חוקים נוקשה המעכבת את זרימת החיים, כעול ולא כקישוטים המעלים חן על פניה של הכלה. אך נראה שבדברי הרב סופר מסתתרת טענה עמוקה יותר: הלכות שבת הן ההופכות את השבת ליום ייחודי ולשיאו של השבוע.
כולנו יודעים שכדי ליצור תחושה חגיגית יש צורך בהקפדה על פרטים קטנים. הלכות שבת הן כללי הטקס, הפרוטוקול המדוקדק המעניק לשבת את החגיגיות המיוחדת שלה. כך הלכות שבת מייחדות אותה משאר ימות השבוע, והשבת הופכת למרחב נבדל שבו מתאפשר זמן חגיגי של רוחניות ומשפחתיות.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
לכה דודי לקראת כלה
"לכה דודי"- פרויקט שירי שבת
חזרה לאתר
Play
לכה דודי לקראת כלה
"לכה דודי"- פרויקט שירי שבת
קראו עוד »
ומה אמר חיים נחמן ביאליק על ההלכה והאגדה?
קראו עוד » קראו פחות «