ט דרור יקרא

. .
מפקד ההגנה פוגש בשבת בראשון לציון הרב עוזיאל כשהוא לא פחות ולא יותר- חופר ביצורים