כט ולו לרגע

. .
הרב לבנטון קונה ארבעת הימים ביום האחרון של סוכות

תח קהילות פרק 8 – קהילת סוריה

. .
יהודי סוריה - מאברהם אבינו ועד היום על ההבדל בין יהודי חלב ליהודי דמשק, למה יהודי חלב לא התלהבות מעליה לארץ ולמה חכמיה לא פחדו מההשכלה?