הרבנית שמחה צדקה (1959-1878)
נהגה בחסידות ומורת הלכה לנשים בירושלים

היתה בעלת ידיעות רחבות בתורה, שכן גדלה בצלו של דודה, הבן איש חי. אשתו של חכם שאול צדקה וסבתו של הרב מרדכי אליהו. היתה בקיאה בתורה ובקבלה וחכמי ירושלים היו באים אליה לשאול כיצד פסק דודה הבן איש חי. בעל "כף החיים" נהג לשלוח אליה נשים ששאלו בדיני טהרה וטריפות. נכדה, הרב מרדכי אליהו, העיד שהספר "בן איש חי" לא מש משולחנה והיתה מעיינת בו רבות. הרבנית שמחה היתה צדקת גדולה. הקפידה על שלוש תפילות במניין, וכן הקפידה מאוד בברכות. בביתה החזיקה משקל כדי לדעת אם לברך על המאכלים כזית או כביצה.

קראו עוד » קראו פחות «
סינון
איפוס סינון
נחת רוח ליוצרה
Podcast icon
הרבנית שמחה צדקה מתעקשת לקיים את מצוות נטילת ארבעת המינים כמנהג המקובלים, ומתעקשת שיש מקום גם לנשים בעולמות העליונים