הרב רחמים חי חויתא הכהן
ראש ישיבה, מחנך, דיין ופוסק 1959-1901

הרב רחמים חויתא הכהן, רבה הראשי של ג'רבה (1959-1901), היה תלמידו המובהק של הרב משה כלפון הכהן וממשיך שיטתו בלימוד ההלכה.
בג'רבה עמד בראש הישיבה שבבית המדרש "רבי אליעזר", נודע כבעל כישרון הוראה יוצא דופן ונהג ללוות את תלמידיו בלימודם עד שהפכו לפוסקים.
עם עלייתו לארץ התמנה לרב מושב ברכיה שבנגב ונחשב לרבם של יוצאי תוניסיה בישראל ובתפוצות. גדולי הרבנים, ספרדים ואשכנזים כאחד, נהרו אליו והוא הותיר עליהם רושם עז עד שזכה לכינוי "האדמו"ר מג'רבה".
הרב רחמים חויתא הכהן סייע לתלמידי חכמים עניים ופעל רבות בקרב העשירים כדי לגייס כספים למימון לימודם. כמחנך, היה רגיש לתלמידיו והקפיד, בין היתר, שמִספר התלמידים בכיתה אחת לא יעלה על עשרים וחמישה כך שיוכל להקדיש מזמנו לכל תלמיד. הרב חויתא הכהן כתב ספרים רבים והעמיד שורת תלמידים בכירים, בהם הרב רפאל כדיר צבאן, הרב מצליח מאזוז והרב ינון חורי.

קראו עוד » קראו פחות «
סינון
איפוס סינון
דברים חכמים בנחת נשמעים
הרב רחמים חויתא הכהן מסביר שדבריו של הדובר במתינות נשמעים לדורות רבים
כיבוד הורים
אביו של הרב רחמים חויתא הכהן אינו מצליח להירדם כאשר בנו לומד בבית המדרש עד שעת לילה מאוחרת, ובנו מוצא לכך פתרון יצירתי
לפי דרכו
הרב רחמים חויתא הכהן תפס תלמיד צעיר ממרה את פיו ומעיין בספרי קבלה. כיצד ינהג בתלמיד זה?
עת ללמוד ועת ללמד
הרב רחמים חויתא הכוהן מפסיק את הלימוד של תלמידו הרב מצליח מאזוז, ושולח אותו הביתה ללמד את ילדיו