איור: מנחם הלברשטט
הרוח שבבשר וביין

הרב גלאנטי צם ומסתגף בניסיון למצוא רוחניות, אך האר"י מלמד אותו דרך אחרת למצוא אותה

כ

שהגיע האר"י לצפת כבר ישב שם הרב אברהם גלאנטי, שהיה צדיק ומקובל, ונהג להתענות במשך ימים רבים. מרוב צניעותו לא סיפר הרב גלאנטי לאיש על תעניותיו, וקיבל על עצמו את התעניות בסתר.
באחד הימים הזמין האר"י את תלמידיו לסעודה בעין עיטם הסמוכה לצפת, וביקש להזמין גם את הרב גלאנטי. השליח ששלח האר"י הגיע אל הרב גלאנטי בדיוק כאשר עמד לקבל עליו תענית בתפילת המנחה, ומייד ביקש ממנו בשם האר"י שלא יקבל עליו את התענית. כעס הרב גלאנטי על גילוי סודו, אך בו בזמן הסתקרן וביקש לתהות על קנקנו של האר"י שגילה את סודו.
למחרת היום, כאשר הגיע הרב גלאנטי אל סעודתו של האר"י, ראה שולחן עמוס בכל טוב, שבראשו יושב האר"י ומלמד מתורת הסוד. דברי האר"י היו נפלאים ועמוקים, אך הרב גלאנטי מצא שמקור אחר סותר אותם, ומייד הפסיק את דברי האר"י והקשה על דבריו. השיב לו האר"י: "אכן כך נראה במבט ראשון. אך אם תעיין היטב במקור שממנו הקשית, תראה שאין קושי," ומייד הסביר את הדברים כך שהתיישבו על ליבו של רבי אברהם. המשיך האר"י ללמד, ושוב הקשה עליו הרב גלאנטי ממקום אחר, ושוב חזר האר"י והסביר את הדברים בצורה מדהימה, ללא שום קושי. כך המשיך השיעור כאשר הרב גלאנטי מקשה והאר"י מתרץ, ולאט לאט כבש את ליבו של רבי אברהם. כשהסתיים השיעור אמר לעצמו הרב גלאנטי "מצאתי לי רב!"
כשישבו התלמידים לאכול ניגש הרב גלאנטי אל האר"י וביקש ממנו תיקון לנפשו. השיב לו האר"י: "תיקון נפשך הוא לאכול בכל יום בשר ולשתות יין." הרב גלאנטי המורגל בתעניות נדהם: "האכילה מתקנת נפשו של אדם?! כבהמה נדמינו?!"
אז השיב לו האר"י: "דווקא על ידי אכילה ושתייה! בהנאה מן העולם הזה אנו מעלים ממנו ניצוצות."

מקור הסיפור

סיפר האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא הלברשטם אב"ד שינאווא. הסיפור נמצא בספר סיפורי נפלאות, הוצ' בן אדם, ירושלים תשמ"ח, עמ' קלח.

על הסיפור

המפגש בין רבי אברהם גלאנטי מלמד אותנו לא מעט על החידוש בתורתו של האר"י, שעורר התנגדות לאורך הדורות. רבי אברהם גלאנטי ממשיך את דרכם של מקובלים רבים שדרכם הרוחנית התמקדה בפרישות, ונהגו לצום ולהתענות ימים רבים. בעיני הרב גלאנטי הדרך למפגש עם האל היא התנזרות מן העולם הזה והתנכרות לגוף. האר"י, לעומת זאת, מבקש לו עולם רוחני שלם יותר, שבו הלימוד נעשה בד בבד עם הסעודה, והרוחניות מתגלה דווקא דרך האכילה והשתייה.
את דרכו מצדיק האר"י באמצעות המושג שהוא עצמו טבע "העלאת ניצוצות". טענתו היא שבכל דבר בעולם, נמוך ככל שיהיה, יש ניצוץ אלוהי שהאדם יכול לחשוף באמצעות מפגש נכון עימו. כאשר האדם אוכל בצורה טובה ומתוקנת הוא חושף את הצד האלוקי באוכל. מי שמתנזר ומסתגף אינו יכול להעלות ניצוצות, והעולם הרוחני שלו חסר.
מפגשו הראשון של הרב גלאנטי עם האר"י מסויג, אך האר"י יודע כיצד לכבוש את לבבו: תחילה הוא פוגש אותו דרך לימוד הקבלה וחושף בפניו את גדולתו בתורה; ההכרה בגדולתו של האר"י מביאה את הרב גלאנטי אל מרכז דרכו הרוחנית של האר"י, אל העלאת הניצוצות המתרחשת דווקא בעת הסעודה. שם מלמד אותו המורה הרוחני הגדול את סודו של המפגש עם החיים, עם האכילה והשתייה, שדווקא הם מקרבים את האדם אל השמיים.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
Play
סיפורים פרק 44 - הרוח שבבשר וביין
הרב גלנטי לומד מהאר"י הקדוש לא לבטל את החומר אלא למצוא בו את הרוח
קראו עוד »
לאכול נכון: כמה טיפים לתזונה נכונה ובריאה
תזונה נכונה מהי? טיפים מעשיים לתזונה נכונה | עמותת מהיום -הפורום הישראלי לאורח חיים בריא
חזרה לאתר
Play
לאכול נכון: כמה טיפים לתזונה נכונה ובריאה
תזונה נכונה מהי? טיפים מעשיים לתזונה נכונה | עמותת מהיום -הפורום הישראלי לאורח חיים בריא
קראו עוד »
אוכל קדימה אוכל

הרב יוסף קובו מסלוניקי סבור שהדרך לזהות צדיק היא לראות כיצד הוא אוכל. ראו בסיפור אדם ניכר בכוסו וצלחתו.

קראו עוד » קראו פחות «
זושא ידע לאכול
קראו עוד » קראו פחות «