איור: מנחם הלברשטט
זיכרון ארוך

הרב פרדס, צאצא למשפחת מגורשי ספרד, זוכר את גירוש ספרד גם לאחר חמש מאות שנה

ב

אחד ממסעותיו של הרב אליהו פרדס נחת מטוסו במדריד שבספרד עקב תקלה באחד המנועים, והנוסעים התבקשו לרדת מן המטוס עד לתיקון הבעיה. הכול הזדרזו לצאת, ורק הרב פרדס נותר ישוב בכיסאו. לאחר דקות מספר ניגש אליו דייל והציע לו את עזרתו: "האם אוכל לעזור לאדוני? האם אתה מתקשה בהליכה?"
השיב לו הרב פרדס: "איני מתכוון לרדת מהמטוס. לפני כחמש מאות שנה גורשו מכאן אבות אבותיי, יהודי ספרד, ונדרו שכף רגלם לא תדרוך על אדמת הארץ שגירשה אותם. איני מתכוון להפר את נדרם."
הדייל התעקש: "צר לי, אך אך אין כל אפשרות להישאר במטוס."
"לי אין כל אפשרות לרדת מהמטוס," התעקש הרב פרדס.
הדייל קרא לרב הדיילים, אך ללא הועיל – הרב פרדס סירב לרדת מן המטוס.
לבסוף הוזעק קברניט המטוס. הקשיב הקברניט לדברי הרב פרדס ואמר:
"אני מסיר את הכובע בפניך. כל הכבוד! לעַם בעל זיכרון ארוך נכון עתיד נפלא."

על הסיפור

חמש מאות שנה לאחר גירוש ספרד, מסרב צאצא המגורשים, הרב אליהו פרדס, לדרוך על האדמה שממנה גורשו אבותיו. הוא עדיין נושא את הכאב של זיכרון הגירוש, והנדר שנדרו אבות אבותיו מחייב גם אותו.
הסיפור הוא על כוחו של זיכרון היסטורי ביצירת חיבור בין-דורי – דור הבנים אינו נפרד מדור האבות, אלא צומח מתוכו ומשמש המשך ישיר שלו. העבר אינו נחווה כהיסטוריה, כאירועים שחלפו ואינם עוד. הזיכרון הופך את העבר להווה ממושך, וכך מה שאירע לדורות הקודמים מעניק משמעות לדורות הבאים.
חלק ניכר מן המסורת היהודית בנוי על זיכרון היסטורי. מעגל השנה היהודי כולו סובב סביב אירועים היסטוריים: זיכרון יציאת מצרים או זיכרון החורבן מלווה את היהודי בכל רגע. מבחינה זו, העם היהודי הוא ללא ספק בעל זיכרון ארוך.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
יש לי מושג: גירוש ספרד
קראו עוד » קראו פחות «
קבל ביטול

ב-17.12.1968 – 476 שנים אחרי גירוש ספרד, הכריזה ממשלת ספרד על ביטול גזירת הגירוש מספרד. להחלטה זו משמעות סמלית גדולה והיא ניתנה בבית הכנסת בעיר הבירה מדריד.

קראו עוד » קראו פחות «
נפוליאון מגלה את הזיכרון היהודי

סיפור עתיק מספר על המפגש של נפוליאון עם העם היהודי דווקא בט' באב.
על פי הסיפור, נפוליאון הגיע לבית כנסת מט לנפול באחת העיירות, ופגש שם יהודים יושבים על גבי הרצפה וממררים בבכי. "מדוע אתם בוכים?" שאל המצביא הגדול. "אנו בוכים על בית המקדש שחרב," השיבו המקוננים.
"לפני כמה זמן חרב אותו בית מקדש?" הוסיף המצביא להקשות, והתשובה הכתה אותו בתדהמה: "לפני למעלה מ-2,000 שנה."
נפוליאון הגיב במילים אלו: "רק עַם שיודע לבכות על עברו לאחר זמן כה ממושך, יוכל לשרוד גם את העתיד הקשה ביותר."

קראו עוד » קראו פחות «