חברות בצל מחלוקת
מחלוקת אידיאולוגית עמוקה המלוּוה בהתנגדותם של קנאים, אינה מצליחה לפגוע בחברות בין שני חכמים

ח כם סלמאן חוגי עבודי וחכם יעקב מוצפי היו ידידים טובים עוד מילדותם בעיראק. לאחר הקמת מדינת ישראל עלו שניהם לארץ, ופנו איש לדרכו: חכם סלמאן עבודי שימש בתפקידים ציבוריים במדינת ישראל והיה חבר במועצת הרבנות הראשית, וחכם יעקב מוצפי התנגד באופן נחרץ לציונות, הנהיג את קנאי ירושלים הספרדים ושימש אב בית הדין של העדה החרדית הספרדית.
למרות הפער העמוק בין הרבנים, הם שמרו על קשר ביניהם, וחכם סלמאן נהג להגיע לבקר את חכם מוצפי בבית הכנסת "שמש וצדקה" שבו קבע את משכנו. בכל פעם שהגיע חכם עבודי לבקר את חכם מוצפי נהג בו האחרון כבוד גדול, ואף שהיה מבוגר ממנו בשנים וגדול בחוכמה, נהג לקום לכבודו ולהושיב אותו בכיסא המיוחד לרב בית הכנסת.
הכבוד המופלג שנהג חכם מוצפי בחכם עבודי צרם לחלק ממתפללי בית הכנסת הקנאים, ופעם אחת התרעם אחד מהם ואמר לחכם מוצפי: "איך כבוד הרב מכבד את חכם סלמאן, הרי הוא הולך עם הציונים ועם הרבנות הראשית?"
השיב לו חכם מוצפי: "האם אתה חושב שתוכל להפריד בין איש לרעייתו?"

איור: מנחם הלברשטט
על הסיפור

מחלוקות אידיאולוגיות מלוות את החברה האנושית זה עידן ועידנים, והן מפרידות משפחות ומרחיקות חברים. סיפורנו מְסַפר על שני חברי ילדות בעיראק שעלו לארץ והלכו בדרכים מנוגדות: האחד היה דיין וחבר בבית הדין הגדול לערעורים ושימש כחבר במועצת הרבנות הראשית, ואילו השני הצטרף לחרדים המתנגדים לציונות בכל ליבם.
אך הדרכים האידיאולוגיות השונות שבחרו להם לא הצליחו להעיב על החברות העמוקה ביניהם. למרות טענות חלק מן הקנאים כנגד גינוני הכבוד שבהם נהג חכם מוצפי בחכם סלמאן, הרי חכם מוצפי הצהיר על עומק הקשר ודימה אותו לאהבת איש לאשתו. כאשר אהבה שוררת בין בני זוג, הם יכולים להכיל פערים וניגודים עמוקים ביניהם, ואפילו מחלוקות אידיאולוגיות. בדומה לכך, החברות עמוקה בין הרבנים אפשרה להם להתגבר על פערי התפיסות ולהמשיך להיפגש ולנהוג כבוד זה בזה.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
להיפגש באמצע הדרך

מה קרה כשהרב יעקב סופר והרב יחזקאל הלוי התווכחו בחריפות?

חזרה לאתר
Play
להיפגש באמצע הדרך

מה קרה כשהרב יעקב סופר והרב יחזקאל הלוי התווכחו בחריפות?

קראו עוד »
יחד ולחוד

בעיר מקנס שבמרוקו פעלו יחד הרבנים רפאל ברוך טולדאנו ויוסף משאש, שהיו שונים זה מזה בתכלית: הרב טולדאנו נחשב מחמיר ואילו הרב משאש היה חדשן ומקל. למרות זאת, הם נהגו כבוד זה בזה ויחסיהם היו מבוססים על שיתוף פעולה. ראו סיפור שלום בית.

קראו עוד » קראו פחות «