איור: מנחם הלברשטט
לא לשיימינג

הרדב"ז קובע שיש להיזהר מאוד מהפצת שמועות על אנשים, ומשווה זאת לשפיכות דמים. כדי להימנע ממצבים שעלולים לגרום לשמועות כאלו, הוא מציע מודל גמיש של שמירה על הלכה ועל חומרה.

א

ל חדרו של הרדב"ז (רבי דוד בן שלמה אבן זמרא) בקהיר שבמצרים נכנס אדם ובפיו שאלה. השואל סיפר לרב שהוזמן לחתונה בעיירה הסמוכה, שהשמועות מספרות שהשוחט בה אינו שוחט על פי ההלכה, ושאל אם עליו להתחשב בשמועות ולהימנע מאכילת בשר בחתונה.
השיב לו הרדב"ז: "לו הייתה לך ראיה לכך שהשוחט אינו שוחט כראוי, היה עליך להימנע. אך כאן מדובר בשמועות בלבד. אם תגיע לחתונה ותימנע מאכילת הבשר, מן הסתם תיוודע הסיבה לכך. כך תלך אותה שמועה ותתעצם, ובמהרה לא יאכל איש משחיטתו של השוחט והוא יאבד את פרנסתו. הלוא זוהי ממש שפיכות דמים!"
"אך אם כן, מה עליי לעשות? לאכול מן הבשר שאני חושד בכשרותו?" הקשה השואל.
ענה לו הרדב"ז: "אם משוכנע אתה שהשמועות נכונות, אל תגיע לחתונה."
הרדב"ז ראה שדעתו של השואל לא נחה בתשובתו, והוסיף: "אספר לך דבר על עצמי. כבר שנים שאני נמנע מאכילת פלפל בגלל חשש שהוא אסור בגלל עורלה. ודאי סבור אתה שכאשר מגישים לפי פלפל במקום ציבורי, אני נמנע מאכילתו. אך לא כך הדבר: בביתי איני אוכל פלפל כלל, אולם מחוץ לבית איני מחמיר בכך, כדי שלא להוציא שם רע על אחרים שכן אוכלים."
את דבריו חתם הרדב"ז בקביעה: "יש הלכה של בית ויש הלכה של מחוץ לבית."

על הסיפור

בימינו אנו רואים מדי יום ביומו כיצד הוצאת שם רע, הפצת שמועות מבזות (שיימינג= ביוש, בלשוננו) עלולות להביא לתוצאות נוראיות ואף לפגיעה בחיי אדם. כבר הרדב"ז נדרש לסיטואציה דומה, והוא מבקש בכל כוחו למנוע פגיעה בשמו של שוחט שיצאו עליו שמועות שאינן נתמכות בהוכחות. בעקבות חז"ל הוא משווה את הביוש לשפיכות דמים: "כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים" (בבלי, בבא מציעא, נח ע"ב).
אך המצב העומד בפני הרדב"ז מורכב: מצד אחד עומד החשש לאכול בשר טרף, ומצד אחר החשש לפגוע בפרנסתו של השוחט. בחוכמתו מציע הרדב"ז לצאת מן הסבך בלי לפגוע באיש – פשוט לא להגיע לחתונה.
אך בסיפור האישי שהרדב"ז מספר טמון רובד נוסף של ההתמודדות עם בעיה זו: מנהגו של הרדב"ז באכילת פלפל מלמד על הפער בין קיום ההלכה בבית, כאשר האדם מצוי בסביבה הטבעית והנוחה שלו, לבין קיום ההלכה בחוץ. כאשר אחרים מתבוננים על הרדב"ז ולומדים ממעשיו, הוא נוהג בזהירות יתרה, ומוותר על חומרות שבהן הוא נוהג בביתו, וזאת כדי שלא להחמיר על הציבור או להוציא שם רע על מי שאינו מחמיר. רגישותו החברתית של הרדב"ז מלמדת אותנו עד כמה נדרש האדם להיזהר שלא לפגוע באחרים ולביישם בדיבור או במעשה.

קראו עוד » קראו פחות «
בנימה אישית
רחלי מלק בודה

אחת המחלוקות המפורסמות בין בית שמאי לבית הלל עוסקת בשאלה כיצד יש לשבח את הכלה כאשר מרקדים לפניה ומשמחים אותה. בית שמאי אומרים – כלה כמות שהיא. בית הלל אומרים: כלה נאה וחסודה. מה הכוונה? בית שמאי טוענים שלא כל הכלות נאות, ומה יעשו המשמחים? ישקרו ויעברו על "מִדְבַר שקר תרחק"? בית הלל אומרים בתגובה שכל כלה נאה בעיני בעלה שבחר בה.
על בסיס אותה מחלוקת גזרו חז"ל את האמרה: "לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות".

מדוע בכל המחלוקות ההלכה היא כבית הלל? לא בגלל שדעת בית שמאי שגויה, שהרי "אלו ואלו דברי אלוהים חיים", אלא משום שדעתם של בית שמאי נוטה להישען על האמת הטהורה והצרופה, על מידת הדין, ואילו בית הלל התחשבו בבריות שצריכים לחיות עם אותה הלכה ונטו לפסוק לפי מידת הרחמים. בעוד בית שמאי בחרו להתמקד באיסור לשקר, בית הלל העדיפו הגדרה גמישה יותר של האמת, והעיקר שלא יולבנו פניה של כלה תמימה.
הכרעה כזאת יכול לקבל רק מי שדעתו מעורבת עם הבריות. רק מי שרואה את המציאות שמעבר לאידיאל הטהור. לכן הלכת בית הלל התקבלה בעולם הזה, והלכת בית שמאי תוכל להתקיים אך ורק לאחר שהעולם יתקן את עצמו באחרית הימים.

לא סתם אומר הרדב"ז: "יש הלכה של בית ויש הלכה של מחוץ לבית". הוא אינו שולל את האפשרות כי השוחט אכן אינו מקפיד כראוי על הלכות השחיטה. אבל הוא לא מעוניין לשפוך את דמו לשווא רק על פי השמועה. וכמו בית הלל בשעתו, מסביר הרדב"ז לשואל שלפעמים צריך לדעת להתפצל. עם עצמך להחמיר, אך מול הבריות להביא עוד שיקולים בחשבון, כמו למשל, מה אם אתה טועה? מי ישלם את מחיר השיימינג? האם החרם תואם את מידת החשד?
כיום, למשל, רבנים עושים כל שביכולתם כדי להימנע מהכרזת ממזרות. אם יש ספק, הם יעדיפו לא לשאול שאלות מיותרות, כדי לא לגזור על הילד חיים בצל הבושה והחרם. הם מוכנים לדחוק את האמת עד הקצה כדי להתחשב בבריות. אלו המקומות שבהם ההלכה פוקחת את עיניה החוצה.

מה אנחנו למדים מהרדב"ז? לא שהשיימינג אינו נדרש לעיתים, אלא שיש לשקול אותו בכובד ראש. להגיע אליו רק כמפלט אחרון, כאשר יש ראיות ברורות, ובטח לא מפי השמועה.
אנחנו חיים היום במציאות שבה היד קלה על המקלדת. לפני כמה שנים סיפר לי חבר כי הוא התאכזב משירות שקיבל בבנק שלו ופרסם על כך פוסט בפייסבוק. כעבור יומיים התקשר אליו מנהל הסניף והודיע שהפקידה שטיפלה בו ננזפה ופוטרה. "הוא חשב שאהיה מרוצה לשמוע שהבנק מתייחס לתלונותיי ברצינות," אמר לי החבר, "אך האמת היא שהרגשתי כל כך רע עם עצמי. גרמתי לאישה לאבד את משרתה בגלל פרינציפ מטופש. האם חיי נהרסו בעקבות השירות הלקוי? מובן שלא. אבל חייה אולי כן."
שיימינג הוא סנקציה נחוצה במקרים מסוימים, אבל כאשר עושים אותו, דעתנו חייבת להיות שקולה ומעורבת עם הבריות. תמיד צריך להסתכל החוצה מעבר לחוסר שביעות הרצון ותחושת העוול הקטן שנגרם לנו. אולי גם להתייעץ עם אחרים ולתהות יחד: האם המקרה מצדיק את השיימינג? האם יש דרך אחרת? מי ישלם את המחיר?
רבי אלעזר בן עזריה נהג לומר כי סנהדרין שהורגת אחד לשבעים שנה נקראת "סנהדרין חובלנית". מעניין איך היה מכנה את בית המשפט של הרשתות החבריות, שמבצע שיימינג על בסיס כמעט יומיומי.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
מחמיר עם עצמו ומקל על אחרים

מנהגו של הרדב"ז (רבי דוד בן זמרא) היה להחמיר עם עצמו ולא לאכול פלפל, תבלין נפוץ ואהוב בזמנו, בגלל חשש עורלה. אך רק עם עצמו החמיר הרדב"ז, ולא החיל פסיקה זו על הקהל הרחב.
בכך ממשיך רדב"ז מסורת ארוכה של חכמי ישראל. כבר במשנה (ביצה פ"ב מ"ו) מסופר על כך שצאצאיו של הלל הזקן "שהיו מחמירין על עצמן ומקילין על ישראל".

קראו עוד » קראו פחות «
מחמיר בפיקוח נפש

הרדב"ז (רבי דוד בן זמרא) העדיף את החשש מפגיעה בשמו של השוחט, בפרנסתו ובחייו על פני החמרה בהלכות כשרות. בהקשר זה ראוי להזכיר סיפור מפורסם על רבי חיים מבריסק שנהג להקל בהלכות הצומות לאנשים חולים, והסביר שהסיבה לכך היא שהוא מחמיר בהלכות פיקוח נפש.

קראו עוד » קראו פחות «