איור: מנחם הלברשטט
ללא חשש

הקמת בית חולים על ידי המיסיון הנוצרי בטבריה עוררה מחלוקת חריפה בשאלה אם מותר לקבל בו טיפול. הרב יוסף דוד אבולעפיה נחרץ בדעתו להתיר קבלת טיפול בבית החולים, והסברו מלמד רבות על כוחה של זהות יהודית איתנה

ט

בריה של המאה התשע עשרה הייתה עיר דלה, מוכת מגפות ומחלות. המיסיון הסקוטי ראה בכך הזדמנות, והקים בעיר בית חולים שבו טיפלו הנזירות בחולים.
בקהילה היהודית התייחסו בחשד להקמת בית החולים, וחששו שמא בית החולים נועד להמרת דתם של יהודים לנצרות, אך הדעות כיצד לנהוג בו היו חלוקות. רבני העיר האשכנזים החרימו את ההולכים לקבל טיפול בבית החולים הסקוטי שכל מטרתו הייתה "לצוד נפשות ישראל", והכריזו ש"אימה גדולה וחשכה נפלה על עירנו".
החרם פעל את פעולתו, ותושבי העיר, גם כאלה שמצבם הרפואי היה קשה, חששו לגשת בית החולים. דרכו של הרב יוסף דוד אבולעפיה, החכם באשי של טבריה, הייתה אחרת. כשפנו אליו תושבי העיר בצר להם, פסק שמותר ללכת לבית החולים הסקוטי.
את פסיקתו הסביר בכך ש"לשאינו רוצה להיות יהודי – לא יעזור דבר, ולשאינו רוצה להשתמד – לא יוכל הרופא הסקוטי להזיק."

על הסיפור

הרב יוסף דוד אבולעפיה אינו מתעלם מן הסכנה הדתית הכרוכה בביקור בבית החולים של המיסיון. הוא מכיר בכך שיהיו כאלה שימירו את דתם בשל כך. אך הוא מבכר את בריאותם של אנשי טבריה מוכת המחלות על פני חשש זה.
כדי להגן על פסיקתו הוא מסביר שזהותם היהודית של אלו שימירו את דתם הייתה קלושה ממילא, והמרת הדת לא נובעת מן המיסיון אלא מחוסר רצון לדבוק ביהדותם. הרב אבולעפיה אינו מוכן לבטל את הברכה הטמונה בבית חולים שהוקם בעיר שבה משתוללות מחלות קשות, רק בגלל חשש מפני המרת דתם של מעטים.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
עמדות שונות ביחס לבית החולים המיסיונרי בטבריה

בשנת 1885 הוקמה מרפאה על ידי דייוויד ואט טוראנס בעקבות פנייה של "ועדת המיסיון היהודי" – ארגון שפעל במסגרת הכנסייה של סקוטלנד וייחד את עיקר מאמציו להמרת דתם של יהודים. עשר שנים מאוחר יותר הוקם בית החולים הסקוטי בעיר.

וכך נכתב בעיתון "החבצלת" על בית החולים:
"ועוד נוסף יגון על מכאובינו בראותנו אשר המיססיאן ימ"ש פתחו בית חולים גדול, בניין עזר לכל עם ועם בניין מהודר ומפואר. הבניין הוא מחוץ לעיר נאה מאוד… ומחיים נפשות החולים והנעלפים, כן תוכו בתי תבשיל מאכלות אסורות בכשרות גמורה עבור קודש ישראל… ובית האשפיטאל מלאה אנשים מאחינו בני ישראל הנאנחים שמה… ".
עם זאת, כשנפטר טוראנס אמר בהלוויתו הרב של טבריה, הרב חיים אבולעפיה: "שלושה דברים נתברכה בהם טבריה: בים הכנרת, בחמי טבריה, ובד"ר טוראנס. אחד משלושה אלה אבד לבני טבריה היום הזה."

מבוסס על ויקיפדיה – האנציקלופדיה החופשית
קראו עוד » קראו פחות «
איפה הרוח המזרחית?

המחנך אבישי מזרחי מתייחס לסיפור איפה הרוח המזרחית?

מבוסס על: אבישי מזרחי, "איפה הרוח המזרחית?", אתר כיפה, 21.8.2012
קראו עוד » קראו פחות «