לצעוד צעד קטן
כיצד מתמודד הרב אטון עם חששם של התלמידים מפענוח טקסט ארוך?

כ אשר ביקש הרב שבתאי אטון מתלמידיו ללמוד בחברותא (בזוגות) קטע מתוך פירוש ה"תוספות" לתלמוד, נתקפו תלמידיו ייאוש למראה אורכו של הקטע.
ראש הישיבה, הרב שבתאי אטון, ראה שהתלמידים נרתעים מהקטע הארוך. הוא כינס את תלמידיו ואמר:
"אגלה לכם סוד בלימוד של פירוש התוֹסָפוֹת; ככל שהקטע ארוך יותר, הוא דווקא קל יותר להבנה. אריכות הדברים נובעת מכך שהטענות כתובות באופן מפורט וברור. הבה נשב יחד ונחלק את דבר התוספות לכמה קטעים קצרים, שאותם נלמד שלב אחר שלב."
דברי הרב אטון הרגיעו את התלמידים, והם החלו ללמוד בהתלהבות.

איור: רז בן ארי
על הסיפור

הרב שבתאי אטון שם לב שתלמידיו חשים מאוימים מקטע ארוך של טקס הנתפס בעיניהם קשה ללימוד.
כדי להפיג את חששותיהם הוא פועל בשני מישורים:
ראשית, הוא מסביר לתלמידים שאריכות אינה מלמדת על קושי אלא להיפך: היא מלמדת על כך שהדברים כתובים בפירוט ומנומקים בהרחבה.
שנית, הוא נותן בידי תלמידיו כלי מתודולוגי שיסייע להם בלימוד: חלוקת הטקסט לכמה קטעים קצרים תאפשר להתמודד עם הטקסט ביתר קלות.
עצה זו מתאימה לא רק להתמודדות עם טקסט ארוך. בכל פעם שאדם עומד אל מול משימה גדולה המביאה אותו להימנעות מביצועה, הוא יכול לחלק אותה לרצף של פעולות קטנות, וכך יקל עליו ביצוע המשימה.
השילוב בין דברי עידוד לצד מתן כלי מעשי להתמודדות עם הקטע מסייע לתלמידיו של הרב אטון לצלוח את המשימה.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
דרך הקאיזן

דרך הקאיזן היא שיטה יפנית להשגת הצלחה מתמשכת באמצעות צעדים קטנים ועקביים. (מתוך צעד קטן לשינוי גדול – ד"ר רוברט מאורר)

טיפ כיצד לקדם מטרה, בשיטת דרך הקאיזן | מיטב זמיר יעוץ אישי והנחיית סדנאות
חזרה לאתר
Play
דרך הקאיזן

דרך הקאיזן היא שיטה יפנית להשגת הצלחה מתמשכת באמצעות צעדים קטנים ועקביים. (מתוך צעד קטן לשינוי גדול – ד"ר רוברט מאורר)

טיפ כיצד לקדם מטרה, בשיטת דרך הקאיזן | מיטב זמיר יעוץ אישי והנחיית סדנאות
קראו עוד »