לראות את האופק
הרבנית פרחה (פלורה) ששון רואה בפרחי הרבנות מנהיגים לעתיד

פ רחה (פלורה) ששון הוזמנה לנאום בפתיחת הכנס השנתי של בית המדרש לרבנים בלונדון, לכבוד סיום לימודי הסמכה לרבנות של התלמידים. נאומה היה מרשים ורהוט ועורר התרגשות בקהל. בדבריה שזרה מדרשים ופסוקים לצד אמירות חשובות על תפקיד הרבנות. אך חשובה מכול הייתה האמירה שחתמה את נאומה:
"נאמר בתלמוד 'תנא דבי אליהו: כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בן עולם הבא, שנאמר "הֲלִיכוֹת עוֹלָם לוֹ" (חבקוק ג, ו). אל תקרי הליכות אלא הלכות'." (בבלי, מגילה, כח ע"ב). עליכם פרחי הרבנות, שׁוֹנֵי ההלכות, מוטל לדעת כי כאשר יוצאים אל החיים לא די בהלכות, ויש צורך גם בהליכות עולם – הנהגת העולם.

מקור הסיפור
י' ל' הלוי הרצוג, אמרי יואל, ג', דרשה מהמופלגת הרבנית מרת פרחה ששון, עמ' 205-204, דפוס אקספרס, לונדון, תר"צ (1930).
איור: עינב ויסמן
על הסיפור

פרחה ששון מדברת אל פרחי רבנות שסיימו זה עתה את חוק לימודיהם, ועומדים לצאת מבית המדרש ולשאת בתפקידים ציבוריים. הרבנים הצעירים שזה עתה קיבלו הסמכה לרבנות ודאי בקיאים בפרטי ההלכות, אך פרחה ששון מדגישה שתפקידם אינו מתמצה בהלכה, ועליהם לראות בעצמם מנהיגים לעתיד. ככאלו, עליהם לדעת שלא די בידיעת ההלכה, ועל הרב מוטל גם לדעת כיצד להנהיג את קהילתו בחוכמה.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
פרחה ששון עושה היסטוריה

שבעים שנה לאחר שהוקם בית המדרש לרבנים בלונדון, מוזמנת לראשונה אישה לשאת בו נאום. כיצד תתייחס אותה אישה, פרחה ששון, לאירוע החריג? האם נשמע בדבריה כעס או חנופה? ראו בסיפור שלא עשני אישה.

קראו עוד » קראו פחות «
מלכת בומביי היהודייה

מלכת בומביי היהודייה שעברה כל גבול – פלורה ששון (פודקאסט היסטוריה)

קראו עוד » קראו פחות «
פרדוקס המנהיגות הצעירה

איך אדם צעיר יכול להנהיג מבוגרים ממנו? פרופ' אסא כשר מסביר כיצד אדם צעיר יכול להיות מנהיג.
בתוך: אחריו, על מנהיגות ומנהיגים, עורכת חנה עמית, 2002. עמ' 95.

קראו עוד » קראו פחות «