פותח את ידך
ידו הפתוחה של האדם מלמדת את הרב ישועה ללום שלכל אדם צרכים ויכולות שונים, ומכך נגזרת החובה לסייע איש לרעהו

כ ך דרש הרב ישועה ללום מאלג'יריה:
מדוע מְצַווה התורה "לֹא תְאַמֵּץ אֶת־לְבָבְךָ וְלֹא תִקְפֹּץ אֶת־יָדְךָ מֵאָחִיךָ הָאֶבְיוֹן" (דברים טו, ז)? כאשר אדם פותח את ידו וליבו, כפי שמצווה התורה "כִּי־פָתֹחַ תִּפְתַּח אֶת־יָדְךָ לוֹ" (שם, ח), אזי הוא רואה שיש לו אצבעות גדולות וקטנות. וכך ברא אלוהים את עולמו – יש בני אדם גדולים וקטנים, חזקים וחלשים, ואלו מתפרנסים בעזרת אלו.
אך כאשר כאשר אדם מקשה את ליבו וקופץ את ידו, אז כל האצבעות נראות שוות לזו, והוא אומר לעני – "מדוע אעזור לך?! לך עבוד בעצמך!"

מקור הסיפור
מבוסס על: הרב ישועה ללום, ליקוטי אהרון, דרוש יז, הוצאת הספרייה הספרדית, מכון בני יששכר, אוצרות המגרב ירושלים, תשס"ב (2002). (C) כל הזכויות שמורות לבני המשפחה
איור: מנחם הלברשטט
על הסיפור

לא קל לאדם להיפרד מכספו, ולכן מצוות הצדקה היא מצווה קשה לקיום. זו הסיבה שבגללה התורה חוזרת שוב ושוב על החובה לעשות חסד ולסייע לנזקקים. אך הרב ללום מוצא בפסוקי התורה לא רק עידוד וחיזוק לאדם לתת משלו לצדקה, אלא גם רמז לתפיסת העולם שתאפשר לו לעשות זאת ביתר קלות.
לדבריו, התורה משתמשת בדימוי של היד הקפוצה מכיוון שהיד הקפוצה מגלמת בתוכה תפיסה שגויה שלפיה לכולם יכולות שוות, ועל כן אין סיבה שאדם יסייע לחברו.
היד הפתוחה לעומת זאת מגלה שכל אצבע שונה מחברתה, ולא הכול שווים. החברה מורכבת מגדולים וקטנים, עשירים ועניים – ומכאן הדרך קצרה להבנה שיש לסייע לחלש. היד הפתוחה מביאה גם לפתיחת הלב ולמבט רחום של האדם על הסובבים אותו.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
העולם כמשל

לא רק מהמבנה האנטומי של כף היד לָמֵד הרב ישועה ללום, אלא גם מהמבנה הטופוגרפי של העולם. כשם שבעולם הרים ובקעות, כך כל אחד יכול לתת לחברו, אך גם נזקק לו:
"וישים לבו וילמד מבריאתה. שטח הארץ – מישור, עמקים הרים וגבעות, ובסך הכל מה שיש עודף באחד זה מה שחסר מהשני. ומזה בן אדם יקח מוסר ויאמר; כמו הארץ, שכל מה שחסר ממקום אחד התווסף למקום אחר – כך בין האנשים, מה שחסר אצל אחד נמצא יותר אצל השני."

מבוסס על: ישועה ללום, ליקוטי אהרון, 2002, עמ' 107. אוצרות המגרב, הספרייה הספרדית, מכון בני יששכר
קראו עוד » קראו פחות «
שתי רמות של צדקה

על פי ההלכה יש שתי רמות במתן צדקה:
האחת – דאגה לקיום בסיסי של העני.
השנייה – סיוע לאדם שהיה רגיל לחיות ברווחה כלכלית וירד מנכסיו – עד שיתרגל למצבו החדש.

קראו עוד » קראו פחות «