תפילה אישית
מה השיב המקובל הרב מאיר יהודה גץ לבקשתה של בתו שיתפלל למענה?

ל ילי, בתו של הרב מאיר יהודה גץ, למדה לתפקיד טוענת רבנית (עורכת דין המופיעה בבתי דין רבניים). הלימודים כללו עיון בסוגיות הלכתיות מורכבות בדיני משפחה, ואביה תמך בה ואף למד עימה למבחנים. אך כשביקשה לילי מאביה שיתפלל להצלחתה במבחנים, שאל אותה: "על עצמך התפללת?"

איור: מנחם הלברשטט
על הסיפור

הסיפור מתאר שני מרחבים: הראשון של לימוד והשני של תפילה, ובשניהם הבת נעזרת באביה. הרב גץ תומך בלימודי ההלכה של בתו לילי ואף לומד איתה למבחנים. אך שניהם מאמינים שלצד המאמץ האנושי בלימוד הסוגיות המורכבות יש מקום גם לתפילה ולבקשת סיוע משמיים. כך צועדים יד ביד המאמץ האנושי והאמונה בסייעתא דשמיא.
ואולם בעוד במרחב הלימוד ברור ללילי שעליה ללמוד ולהעמיק ואביה יסייע לה, הרי כשמדובר בתפילה היא סבורה שהמלאכה מוטלת על אביה בלבד. היא הרי מכירה היטב את אביה ויודעת שהוא מקובל ובעל תפילה, ולכן מבקשת ממנו שיישא תפילה למענה. בניגוד לכך, הרב גץ שואף להכניס את בתו גם אל מרחב התפילה, ומבקש שיעמדו גם בו יחד לפני בורא העולם.
האמונה בכוחם של צדיקים ובעלי התפילה להתפלל למען אחרים יכולה לפגום בתפיסה שכל אדם יכול וצריך להתפלל למען עצמו, ושהוא אחראי לגורלו. הרב גץ מחזיר אל בתו את האחריות ומלמד אותה שגם לתפילתה שלה יש משמעות ויכולת להשפיע על המציאות.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
מאמץ אנושי לצד אמונה עמוקה

האם גורלנו נקבע על ידינו או שהוא מצוי בידי האל? הבבא סאלי סבור ששתי התשובות נכונות. ראו בסיפור באללה וביך.

קראו עוד » קראו פחות «
תפילה כפולה

הרב חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, הנחה עני שביקש שהוא יתפלל בעדו שגם אותו עני יתפלל למען עצמו. ראו בסיפור מכתב לשכינה.

קראו עוד » קראו פחות «
התפלל בעצמך

הרבי מקוצק אמר שאדם שאינו יודע להתפלל למען עצמו נמצא בבעיה גדולה. ראו בסיפור התפלל בעצמך (מתוך אתר זושא מגלים את הסיפור החסידי).

קראו עוד » קראו פחות «