נשיא המדינה - מר יצחק הרצוג
נשיאה ה 11 של מדינת ישראל
סינון
איפוס סינון
יכולה ללמד אותם
פרחה ששון לומדת תלמוד, מעשה חריג מאוד בתחילת המאה התשע עשרה. כיצד יגיב הרב יוסף חיים, "הבן איש חי"? האם יגער בה ויבקש ממנה לחדול מללמוד? על נשים ולימוד תורה