הרב עזרא עטייה
מגדולי חכמי ירושלים וראש ישיבת "פורת יוסף" 1970-1887

הרב עזרא עטייה (1970-1887) יועד לגדולות כבר מגיל צעיר, ומורו, הרב עסלן, החל ללמדו מסכתות קשות בש"ס. המשפחה עלתה ארצה מחלבּ ושלחה את הנער עזרא ללמוד בישיבת "אוהל מועד" שלימים הפכה לישיבת "פורת יוסף".
בתחילת מלחמת העולם הראשונה הוברח למצרים, וכך חמק מגיוס לצבא העות'מאני כדי שיוכל להקדיש את זמנו ללימוד תורה. כשחזר לארץ, החל ללמד בישיבת "פורת יוסף", ובשנת 1925 התמנה לראשות הישיבה וכיהן במשרה זו ארבעים וחמש שנה.
הוא נודע בהתמדתו ובחריפות שכלו. החזון איש אמר עליו שיש לו מדרגה של אחד מן הראשונים. הרב עטייה העמיד תלמידים רבים, ביניהם הרבנים עובדיה יוסף, מרדכי אליהו, יהודה צדקה, בן ציון אבא שאול וחיים דוד הלוי.

קראו עוד » קראו פחות «
סינון
איפוס סינון
אחריות חינוכית
ראשי ישיבת פורת יוסף מוותרים על חלק משכרם כדי לאפשר לבחור צעיר ומבטיח ללמוד בישיבה
נחת רוח ליוצרה
Podcast icon
הרבנית שמחה צדקה מתעקשת לקיים את מצוות נטילת ארבעת המינים כמנהג המקובלים, ומתעקשת שיש מקום גם לנשים בעולמות העליונים
עת להתפלל ועת לעשות
הרב עזרא עטייה מלמד אותנו שיש זמן לתפילה ויש זמן לעשייה