הרב שבנה סוכה פסולה
חכם נסים כדורי בונה סוכה פסולה בכוונה! מדוע? כי את הלכות סוכה יש ללמוד מתוך עשייה. וגם על דרך השלילה אפשר ללמוד

ל אחר שאכלו ושתו מעט יצאו חכם נסים כדורי ובני משפחתו במוצאי יום הכיפורים להקים סוכה, על פי מנהג ישראל "ללכת מחיל אל חיל" ולהתחיל בבניית סוכה מיד במוצאי הצום. כמו חכם כדורי ובני משפחתו כך רבים מאנשי השכונה החלו במלאכת הבנייה. אך להפתעת השכנים, החל חכם נסים בהקמת שתי סוכות. התלחשו השכנים ביניהם על המעשה התמוה, אך לא שאלו דבר.
למחרת שם לב אחד השכנים, שהסוכה הראשונה שבנה חכם נסים יפה ומהודרת, ואילו השנייה פסולה. אחד השכנים לא התאפק, ושאל את חכם נסים כדורי: "מדוע הקמת שתי סוכות? וכיצד זה בנית סוכה שאינה כשרה?!"
חייך חכם נסים כדורי והשיב: "אחת לשימושה ואחת ללימודה: הסוכה הכשרה היא לשימוש המשפחה, ואילו השנייה נועדה לתלמידיי ולשכניי. תקוותי היא שכשם שניגשת אַתה לשאול אותי, כך יפנו גם אחרים, ומתוך כך נוכל ללמוד יחד את דיני המצווה, דווקא מן הסוכה הפסולה."

מקור הסיפור
עבודת שמואל, עמ' יז; שבת משה, ישיבות בגדאד ב, ירושלים תשע"ט, עמ' 354.
איור: אלונה מילגרם
על הסיפור

חכם נסים כדורי בונה סוכה אחת כדי לקיים את מצוות החג עם בני משפחתו, אולם כרב הוא חש שהוא נושא גם בתפקיד חינוכי, ועליו ללמד את שכניו ובני הקהילה את הלכות הסוכה. לשם כך הוא בונה במתכוון סוכה פסולה המעוררת את האנשים לשאול שאלות. את מעשיו מנחים שני עקרונות חינוכיים: העיקרון הראשון הוא לימוד מתוך מעשה. בניית סוכה מעבירה את הלימוד מן הספרים אל עולם המעשה. כך יוכלו הצופים והאורחים לחדד לעצמם את הדברים בבחינת "סוכה אחת שווה אלף מילים".
העיקרון השני הוא הלימוד מתוך "טעות". בעזרת הסוכה הפסולה מבקש חכם נסים להעלות בקרב הצופים שאלות ותהיות שיעוררו דיון ושיחה ערה, כפי שאכן קרה עם שכנו.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
Play
סיפורים פרק 29 - הרב שבנה סוכה פסולה
למה בנה הרב ניסים כדורי סוכה פסולה במיוחד לכבוד סוכות
קראו עוד »
מסע בין סוכות

סדרת הרשת "רצים למשנה" מספרת על נער בשם אורי העובר במנהרת הזמן לתקופת המשנה. אורי פוגש בכפר קדום את יהוידע, הבונה סוכות שחלקן פסולות. בעזרת המפגש ביניהם והמעבר בין ההווה לעבר נלמדים דיני הסוכות והדרכים השונות לבניית סוכה.

רצים למשנה – מסכת סוכה: פרק א' משנה א', חלק ראשון. ערוץ היוטיוב של רצים למשנה
חזרה לאתר
Play
מסע בין סוכות

סדרת הרשת "רצים למשנה" מספרת על נער בשם אורי העובר במנהרת הזמן לתקופת המשנה. אורי פוגש בכפר קדום את יהוידע, הבונה סוכות שחלקן פסולות. בעזרת המפגש ביניהם והמעבר בין ההווה לעבר נלמדים דיני הסוכות והדרכים השונות לבניית סוכה.

רצים למשנה – מסכת סוכה: פרק א' משנה א', חלק ראשון. ערוץ היוטיוב של רצים למשנה
קראו עוד »
פוסק ואיש חינוך

אף שהרב נסים כדורי הקדיש את חייו ללימוד ולפסיקת הלכה הוא נטל על עצמו לבחון את ילדי הישיבות בבגדאד ולעודד אותם לשקוד על לימודיהם. לפי המסורת, הרב נסים כדורי בחן עם הרב סלמאן חוגי עבודי את הרב עובדיה יוסף כשהיה נער, והוא שגילה את כישרונו בלימוד התורה.

קראו עוד » קראו פחות «
כדאי לטעות
קראו עוד » קראו פחות «