ואהבתם את הַגֵר
הרב רפאל ברוך טולדאנו מתייחס בכבוד מיוחד לגֵרים

א נשים רבים התדפקו על דלת ביתו של הרב רפאל ברוך טולדאנו, ואת כולם קיבל במאור פנים.
באחד הימים, לאחר שיצאה מחדרו אישה אחת, סיפר לו השַמָש שלו שאותה אישה התגיירה לאחרונה. אמר הרב טולדנו באכזבה: "מדוע לא סיפרת לי? לו הייתי יודע' הייתי נוהג בה בכבוד רב, שהרי התורה אמרה 'וַאֲהַבְתֶּם אֶת הַגֵּר כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם' (דברים י, יט)."

איור: רז בן ארי
על הסיפור

גר הוא אדם שבחר להתגייר ולהצטרף אל העם היהודי. היהדות אינה מיסיונרית ואינה מעודדת גויים להתגייר, אך היא מגלה רגישות מרובה לגרים שבחרו מרצונם לעזוב את מולדתם ואת משפחתם.
פעם אחר פעם חוזרים בתורה ציוויים הקשורים ליחס מיוחד כלפי הגרים: אין לעשוק את הגר, אין להטות את דינו ויש לנהוג בו בחסד וברחמים. יחס מיוחד זה מגיע לשיאו בפסוק: "וַאֲהַבְתֶּם אֶת־הַגֵּר כִּי־גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם." (דברים י, יט)
מצווה זו מביאה את הרב רפאל ברוך טולדאנו להאיר פנים לגרים, אף יותר ממאור הפנים שבו הוא נוהג כלפי כל אדם שאינו גֵר.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
לזכור שכולנו בעצם גֵרים

הרב דוד ביגמן, ראש ישיבת "מעלה גלבוע", מסביר שהזדהות עם כל מי שהוא גר וחלש הוא חלק בלתי נפרד מהזהות היהודית המתעצבת בסיפור יציאת מצרים. הרב דוד ביגמן, יודוך רעיוני, ישיבת מעלה גלבוע תשס"ט, עמ' 119.

קראו עוד » קראו פחות «