כוחה של מילה
מה קורה לנו כשאנחנו מדברים? רבי כלפון הכהן מלמדנו שהמילים לא רק חושפות את רגשותינו ומחשבותינו, אלא פועלות גם הפוך: המילים שאדם אומר בקול רם חודרות אל ליבו

פ עם אחת רדף אחד מנכדיו של רבי כלפון משה הכהן אחרי תרנגול שהסתובב בחצר הבית אך לא הצליח לתופסו. הנער התרגז והחל לנבל את פיו ולקלל את התרנגול. הרב כלפון שישב בבית באותו הזמן שמע את נכדו מקלל ומיד קרא לו להיכנס אל הבית וגער בו.
הילד השתומם על דבריו ואמר: "אבל סבא, זה רק תרנגול?! הוא אינו מבין את מה שאמרתי לו!"
השיב לו הרב כלפון הכהן "יא-איבני, התרנגול הוא לא הסיפור בכלל – אתה מרגיל את עצמך לדבר בשפה גסה," ואז הוסיף ואמר: "אנשים חושבים שכאשר הם מוציאים מפיהם קללה, היא עוברת למישהו אחר, אבל זה בעצם הפוך: כשאדם מדבר הוא מכניס את המילים הקשות הללו אל תוככי ליבו."

איור: דיאנה פרוקופץ
על הסיפור

בדרך כלל דיבור נחשב לתנועה מן הפנים אל החוץ. רבי כלפון הכהן מלמדנו שהציר הוא גם הפוך: מן החוץ אל הפנים. המוציא מפיו קללה אינו מזהם רק את הסביבה החיצונית שלו אלא מלכלך גם את לבו. המודעות להשפעה השלילית של דיבור כזה על הדובר עצמו תביא אותו להימנע מדיבור שכזה, גם אם האחר אינו שומע כלל את דבריו.
הסיפור מעביר את שאלת הדיבור ממערכת של יחסים בין אדם לחברו למערכת פנימית שבין האדם לעצמו. ברור שאסור לקלל ולנבל את הפה משום שהדבר פוגע באדם השומע את הקללה, אולם החידוש הוא שדיבור מקולקל פוגע גם בדובר עצמו, ואפילו יותר. ולהפך, החשיבות שבאמירת תודה אינה רק בכך שהחבר שסייע לך זוכה למילים חמות ומכירות טובה אלא בכך שהאדם עצמו מפנים את הטוב שהוענק לו וחש את האהבה שהורעפה עליו.
הסיפור בנוי סביב ציר נוסף של חוץ ופנים. הסב יושב בבית ואילו הנכד בחוץ, אך בכל זאת הקשר ביניהם נשמר. הפעולה בחוץ זקוקה למבט פנימי – הנער זקוק לסבו החכם הקורא לו להיכנס פנימה אל הבית, להתנתק מן החוץ ולהקשיב לקולו הפנימי.

קראו עוד » קראו פחות «
בנימה אישית
יכין אפשטיין

כולנו מבינים את עוצמתן של מילים, את היכולת לבנות עולמות ולהחריבם בדיבור. כבר נאמר בספר משלי: "מָוֶת וְחַיִּים בְּיַד לָשׁוֹן …" (משלי יח, כא). אבל חכמינו לאורך כל הדורות ראו במילים היוצאות מפיו של אדם דברים נוספים.
אתחיל בסיפור (כמנהג האתר). לפני כמה שנים השתתפתי בהרצאה שניתנה למנהלים על דרכי עבודה ופרואקטיביוּת. כבר מהדקות הראשונות הייתה לשונו של המנחה "מלוכלכת" בעיניי, ברמה שגרמה לי חוסר נוחות.
שתקתי, אמרתי לעצמי "זו הרגישות שלי".
עברו עוד שלושים דקות והאמת התגלתה – "כל האמצעים כשרים כדי להשיג את המטרה שלכם," כך אמר המנחה. זה היה האות מבחינתי שכנראה, יש פה משהו פגום בבסיס.
התלמוד הבבלי (פסחים ג ע"א) מספר סיפור מכיוון אחר:
"הנהו תלתא כהני: [אלו שלושת כהנים]
חד אמר להו: הגיעני [אחד אמר להם קיבלתי] כפּוֹל.
וחד אמר: הגיעני כזית.
וחד אמר: הגיעני כזנב הלטאה.
בדקו אחריו, ומצאו בו שמץ פסול."
הסיפור מתאר שלושה כוהנים שמספרים לחבריהם כמה קיבלו מלחם הַפָּנים מבית המקדש (שאפילו מעט ממנו, לפי המסורת, מעשיר). האחד תיאר את מה שקיבל שהיה קטן כמו זרע של פּוֹל, השני תיאר שהיה קטן כמו זית והשלישי דימה אותו לזנב של לטאה (כנראה מה שמכונה היום שממית). חכמים חשבו שהדימוי שהאחרון בחר אינו נאות, בוודאי שלא ללחם הפנים, והם בדקו ומצאו שכוהן זה אינו מתאים להיות כוהן.
לשונו של האדם מעידה "מי הוא" – אבל הסיפור של רבי כלפון הכהן מציג את המעגל בשלמותו. מילים משנות מציאות – הלשון הפוגמת, הכואבת, המוציאה את הרע והכואב – גורמת נזק לשומע אבל גם, ואולי יותר לאומר. אל תחשוב שבמילים ובדברים שאתה אומר אתה רק פוגע באחר – אתה פוגע גם בעצמך. אתה משנה את הנפש שלך. הנפש שלך הופכת להיות כזו שמילים רעות ומחשבות שליליות הן חלק ממנה, ובמקום לנקות את עצמך – אתה רק ממלא את עצמך באותם הדברים שאתה רוצה לעקור מתוכך.
הבחירה בסיפור בתרנגול, שלכאורה אינו נפגע מהמילים שמטיח בו הנער, היא הממחישה שכל המציאות שמסביבך נפגעת – זה שהדברים נאמרים עליו, זה שאומר את הדברים ואפילו זה שרק שומע.
כוח הדיבור הוא אחד הדברים המאפיינים את מורכבותו של האדם, וכמו שבמעשיו הוא יכול לפגוע באחרים ובעצמו, גם בדיבור הוא פוגע – באחרים ובעיקר בעצמו.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
לדבר נכון ובעברית

רבי כלפון משה הכהן ראה בדיבור יסוד מרכזי בחיי האדם והאומה. הוא הקפיד בכל מאודו על לשון נקייה, השתדל בכל כוחו לדייק בלשונו, ונהג להתכתב עם הרב יצחק צרור מהעיר גאבס בענייני דקדוק. כחלק מההתחדשות של הציונות ראה חשיבות רבה בכך שידברו בעברית. תחיית השפה העברית הייתה בעבורו הוכחה לכך שזהו דור של גאולה.

קראו עוד » קראו פחות «
מה שיוצא מן הפה

בסיפור החסידי הבא לומד ר' שמחה בונים מפשיסחה על חשיבות הדברים היוצאים מן הפה.

קראו עוד » קראו פחות «