איור: מנחם הלברשטט
לישון על זה

האר"י מכיר את נפש תלמידו הרב משה אלשיך ויודע שתורת הסוד אינה מתאימה לנפשו. כיצד יגיב לבקשת תלמידו ללמוד קבלה?

ה

עיר צפת של המאה החמש עשרה הייתה מקום תוסס מבחינה רוחנית. רבים למדו את תורת הקבלה וספר הזוהר וכולם העריכו את ראש החבורה – האר"י – הרב יצחק בן שלמה לוריא.
כשהאר"י לימד את תורת הסוד (הקבלה) התלמידים נקבצו סביבו, שתו את דבריו בצמא ועסקו בסודות התורה.
פעם אחת ביקש להצטרף אל חבורת הלומדים הרב משה אלשיך שהיה ידוע כאיש הלכה ופרשנות המקרא.
"האם גם אני יכול ללמוד איתך את תורת הסוד?" הוא ביקש, אך האר"י סירב. "תורת הסוד אינה מותאמת לנפשך. כישרונותיך המיוחדים באים לידי ביטוי דווקא בפירוש התורה, ושם אתה עושה חיל."
האלשיך לא התרצה ושב אל האר"י כמה פעמים עד שזה הסכים לבקשתו. "בוא אליי עם עלות השחר ואלמדך את סודות התורה," הוא אמר.
האלשיך, שנהג לקום בכל יום עם עלות השחר הלך לישון מתוך שמחה אך להפתעתו קם למוחרת מאוחר מן הרגיל. הוא קם בזריזות ורץ אל בית המדרש אך האר"י אמר לו: "השעה מאוחרת. נשב מחר."
בפעם השנייה עשה האלשיך הכנות רבות; הוא הקדים לישון ואף ביקש מן השמש שיעיר אותו לפנות בוקר. אולם גם למוחרת הוא התעורר מאוחר. רץ הרב אלשיך אל האר"י וביקש בכל זאת ללמוד איתו, אך גם הפעם האר"י סירב בשל השעה ודחה אותו למוחרת.
בפעם השלישית החליט הרב משה אלשיך שלא לישון כלל כדי שיגיע בזמן לשיעור, אך קצת לפני עלות השחר הוא נרדם ושוב לא קם בזמן. כשהתעורר חש את קרני השמש טופחות על פניו, הוא התהלך לאיטו אל בית המדרש, פנה אל האר"י ואמר לו: "אכן תורת הסוד אינה הולמת את נפשי."
למוחרת, קם רבי משה אלשיך כבר עם עלות השחר…

על הסיפור

שני סיפורים בסיפור אחד.
כשבוחנים את הסיפור במישור של הרב-המורה הרי שיש כאן סיפור על אחריות חינוכית. תורת הסוד אינה הולמת את נפשו של כל אדם. האר"י שהיה גדול המקובלים ומפעלו הגדול היה זוהר וקבלה, יודע שהדברים אינם מותאמים לנפשו של האלשיך. הוא חש אחריות ודווקא משום כך הוא דוחה אותו בדרך פלאית.
כשבוחנים את הסיפור במישור של התלמיד עולה האפשרות להאיר את היקיצה המאוחרת באור אחר. נפשו של האלשיך עצמו קרועה בין השתוקקות ללמוד את תורת הסוד לבין ההבנה שאכן הדברים אינם מותאמים לנפשו. כך הסיפור חושף פער בין הצד המודע – המבקש להתעורר וללמוד, לבין התת מודע – הבוחר בשינה. נדמה כי לעיתים ההקשבה לקולו של התת מודע מביאה את האדם לנקודה הפנימית והאמיתית יותר של חייו.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
הסוד של לימוד בזמנו

הסוד של לימוד בזמנו הוא סיפור דומה, שבו הרב דוחה תלמיד המבקש ללמוד דבר שאינו מותאם לנפשו.

קראו עוד » קראו פחות «