לגופו של עניין
הרב עוזיאל מלמד שאת המאבק על השבת יש לקיים לגופו של עניין ולא כנגד מחללי השבת

ב ראשית ימי המדינה השתתף הרב בן ציון חי עוזיאל בהפגנה כנגד חילול השבת במרחב הציבורי, ודיבר על קדושת השבת וחשיבותה. בסיום ההפגנה הזמינו עבורו עוזריו מונית.
היו אלו ימי הצנע, ואחת התקנות קבעה שכל רכב חייב לשבות יום אחד בשבוע. התקנה נאכפה בעזרת מדבקה שהודבקה על זגוגית המכונית ובה נכתב באיזה יום הרכב מושבת.
כשהגיעה המונית ראו עוזרי הרב עוזיאל מדבקה שהרכב מושבת בימי שלישי, דבר המלמד שנהג המונית עובד בשבת. עוזרי הרב הנבוכים ביקשו לשלח את נהג המונית ולהזמין עבור הרב מונית אחרת, אך הרב עוזיאל סבר אחרת: "אנו מוחים ומפגינים נגד חילול שבת, אך איננו מבקשים לפגוע במחללי השבת."

איור: מנחם הלברשטט
על הסיפור

עם הקמת המדינה התפתח מאבק על אופייה הדתי של המדינה, שאחד ממוקדיו היה אופי השבת במרחב הציבורי. הרב הראשי הספרדי הרב בן ציון חי עוזיאל התנגד לחילול שבת בפרהסיה, ואף השתתף בהפגנות שבהן הביע את עמדתו.
אך כאשר נתקל הרב עוזיאל בנהג מונית המחלל את השבת, הוא מסרב לפגוע בפרנסתו; בכך מבחין הרב עוזיאל בצורה ברורה בין הדיון הערכי והפוליטי לבין היחס לאדם הפרטי. הוא מונע מההפגנה להפוך למרחב של שנאה והדרה, ומבקש לכונן לצד המחלוקת הנוקבת גם מרקם יחסים בריא.
הרב עוזיאל סובר שהאחדות היא ערך מרכזי המשפיע על אופן ניהול המאבק על דמותה של המדינה היהודית. לדידו, אף שהחרמת נהג המונית הנוסע בשבת מעצימה את ערך השבת, היא פוגעת בצורה משמעותית בערך האחדות ועל כן יש להימנע מפעולה שכזו.
הרגישות לאחר ניכרת באחת מאמרותיו בענין אמירת תוכחה. הרב עוזיאל נהג לומר ש"יש לומר לביקורת רק למי שיאהב אותך אחרי שתאמר אותה". בכך הציב רף גבוה הדואג למרקם היחסים ולא רק לאמירת האמת.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
צוואתו של הרב עוזיאל - האחדות והשלום

הרב בן ציון חי עוזיאל כתב צוואה ציבורית ובה קרא לשמירה על ערך האחדות והשלום: "שמרו מכל משמר את שלום העם ושלום המדינה, והאמת והשלום אהבו…
הסירו כל גורמי הפירוד והמחלוקת ממחננו וממדינתנו, ונעמיד במקומם כל גורמי השלום והאחדות בתוכנו,
והיה מחננו טהור ומקודש…". (צוואתו של הרב עוזיאל – האחדות והשלום)

קראו עוד » קראו פחות «
מחלוקת לשם שמיים

במשנה במסכת אבות (פרק ה משנה יז) הבחינו חכמים בין שני סוגי מחלוקות: מחלוקת "לשם שמיים" – מחלוקת שאינה אישית אלא עניינית, ומחלוקת "שלא לשם שמיים", הנובעת מאינטרסים אישיים.
אחת התופעות המיוחדות בתלמוד ביחס למחלוקת היא שלעיתים אחד הצדדים מביא ראָיָה דווקא לטובתו של החולק עליו, שכן המטרה אינה התנצחות אלא בירור האמת.

קראו עוד » קראו פחות «
חיים במחלוקת

מה אמר אור החיים הקדוש על קברו של בר הפלוגתא הגדול שלו? ראו בסיפור בחייהם ובמותם.

קראו עוד » קראו פחות «