ללחוש סוד
האר"י מלמד את תלמידיו שאת תורת הסוד לומדים בלחישה

ה שחר עלה, ובבית מדרשו של האר"י בצפת כבר ישבו התלמידים ולמדו את תורת הסוד, וביניהם ישב גם רבם.
לפתע שמע האר"י קולות רמים; תלמידו הרב חיים ויטאל (מהרח"ו) למד יחד עם חברותא ומתוך סערת הלימוד הגיעו הדברים לכדי צעקות. ניגש האר"י אל הלומדים ואמר בעדינות: "את תורת הסוד יש ללחוש."

איור: רז בן ארי
על הסיפור

מקובל להבחין בלימוד התורה בין תורת הנגלה לתורת הנסתר. תורת הנגלה כוללת את הלימוד ההלכתי המעשי, ואילו תורת הנסתר כוללת את לימוד הקבלה ומתמקדת בעולמות העליונים ובדרכי הופעתם במציאות.
לעיתים קרובות שיבחו חכמים את הלימוד הסוער, מתוך מלחמתה של תורה. אך האר"י מלמד את תלמידיו שהדבר נכון רק ללימוד הנגלה. כאשר לומדים את תורת הנסתר, את סודות הבריאה והיקום – הלחישה ראויה להם. לימוד הנסתר מבקש לעורר את הלב וליצור אינטימיות בין האדם לאלוהי, ומרחב כזה מתאפשר דווקא בעת שלוחשים ולא כשצועקים בלהט.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
ואולי דווקא צריך אש בלימוד?

על גישתו של הרב שמעון אגסי – שיש ללמוד מתוך סערה והתלהבות ראו בסיפור אש בתורה.

קראו עוד » קראו פחות «
אש או לחש?

בין חכם יוסף חיים (ה"בן איש חי") לבין בנו, חכם יעקב חיים, התנהל ויכוח מה עדיף – לימוד סוער ובקול רם או לימוד שקט ורגוע.

קראו עוד » קראו פחות «