מי יודע
הרב יוסף חיים ה"בן איש חי" מלמד שמי שחושב שהוא יודע הכול הוא זה שאינו יודע

מ כתב התקבל אצל הרב יוסף חיים, ה"בן איש חי" שבו התגאה השולח שהוא מכיר היטב את כל סודות הקבלה, ויודע את תורת הנסתר על בוריה.
חכם יוסף חיים הכיר בגאוותנותו של השולח וכתב לו כך:
"דע לך ידידי, כי אני הדל, תהילות לאל, יודע אני בעצמי שאיני יודע כלום, על כן ראוי לי להיות נקרא 'יודע'. אבל עליך אני אומר, אף על פי שלא ראיתיך, שאין אתה יודע, מאחר שראיתי במכתבך שאתה חושב עצמך יודע."

מקור הסיפור
הרב יוסף חיים, רב פעלים, סוד ישרים, חלק ג, סימן א.
איור: רז בן ארי
על הסיפור

חכם יוסף חיים היה מגדולי המקובלים במאה התשע עשרה ובעל ידע עצום בתורת הסוד.
מה הופך אדם ל"יודע"? לכאורה הדבר תלוי בידע שצבר וביכולתו לעבד ולנתח אותו. חכם יוסף חיים מציע הסבר אחר. לדבריו הדבר תלוי בשאלה אם אתה מכיר בכך שאינך יודע. דווקא מי שיודע שאינו יודע הוא בעל הידע האמיתי. הסיבה לכך היא שככל שאדם מעמיק בתחום מסוים נפתחים לפניו אופקים נוספים ומרחבי ידע אינסופיים. ככל שהוא מבין יותר הוא יודע על דברים נוספים שהוא צריך ללמוד.
דברי חכם יוסף מלמדים שהידיעה תלויה קודם כול בענווה המעוררת סקרנות. רק מי שאוחז בתכונות אלו יוכל להעמיק ולדעת עוד ועוד.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
לדעת שאינך יודע

כיצד הגיב הרב עוזיאל כשהרב מרדכי אליהו לא ידע להשיב על שאלתו בבחינה לרבנות? ראו בסיפור לדעת שאינך יודע.

קראו עוד » קראו פחות «
האדמו"ר שידע באיזו דרך לא ללכת

בימי אלול נהג רבי חיים מצאנז לספר משל לתלמידיו:
אדם אחד הלך ותעה ביער זמן רב, ולא מצא את דרכו. פתאום ראה איש הולך ביער לקראתו. באה שמחה בלבו, כי עתה יֵדע מהי הדרך הנכונה.
כאשר נפגשו שניהם שאל: "אחי, אמוֹר לי מהי הדרך הנכונה, כי הנני תועה כאן כבר כמה ימים."
– "איני יכול לומר לך מאומה," ענה האיש, "כי גם אני תועה כאן ימים רבים. יכול אני רק לומר לך, כי בדרך שהלכתי אני – אל תלך, בדרך זו תועים. וכעת – נחפש דרך חדשה."
אחרי שסיים את סיפורו נהג ר' חיים לומר:
"רבותיי, יכול אני לומר לכם רק זאת – כי בדרך שהלכנו עד עתה לא נלך עוד, כי בדרך הזאת תועים. כעת נחפש דרך חדשה!" (נחפשה דרך חדשה, זושא)

קראו עוד » קראו פחות «
למד לשונך לומר "איני יודע"

בכמה מקומות בפירושו למקרא כותב רש"י, גדול פרשני המקרא, את המשפט: "איני יודע מה מלמדנו". היו שסברו שאלה האמירוֹת החשובות ביותר בפירושו.

קראו עוד » קראו פחות «