איור: מנחם הלברשטט
מעגלי גזל

האר"י מלמד שאי תשלום הוגן לבעלת מלאכה מומחית הוא בבחינת גזל

פ

עם אחת שאל הרב משה גאלנטי (הזקן) את האר"י הקדוש:
"האם אתה רואה שיש בי עוון כלשהו הזקוק לתיקון?"
בחן האר"י את הרב גאלנטי היטב והשיב: "צדיק גדול אתה, אולם אני רואה שחטאת בגזל."
לשמע הדברים הזדעזע הרב גאלנטי: "כיצד זה ייתכן? הרי אני מקפיד מאוד שלא לקחת דבר מאף אדם בלי רשות?!"
שב הרב גאלנטי לביתו בפנים נפולות והחל לבכות בבכי מר: "כיצד זה נתפסתי באיסור חמור של גזל?"
ילדיו של הרב גאלנטי ראו בצער אביהם והציעו לו לאסוף את כל מי שיש לו קשר עסקי איתו ולשאול אותם אם טעה ולא שילם להם כראוי. לשמע העצה אורו פניו של הרב גאלנטי. הוא אסף את כל העובדים שלו ואת כל הסוחרים ושאל:
"אם יש מישהו שאני חייב לו כסף, יאמר לי זאת עתה, ואני אשלם לו בשמחה את חובי." איש לא אמר מאומה.
ראה זאת הרב גאלנטי ואמר: "שמא יש כאן מישהו שלא שילמתי לו כראוי את שכרו? אם כן, הוא מוזמן ליטול את השכר הראוי לו מקערת המטבעות שעל השולחן." לשמע הדברים ניגשה אחת העובדות ונטלה כמה מטבעות.
לאחר מכן שב הרב גאלנטי אל האר"י, ובעודו בפתח ביתו אמר לו האר"י: "אשריך, רואה אני שהחזרת את הגזלה, איש צדיק ותמים אתה."
והוסיף האר"י ואמר: "דע לך שעובדת זו היא מומחית במלאכתה, ושכרה היה צריך להיות גבוה יותר ממה ששילמת לה. כעת, כשנתת לה את שכרה הראוי – אין עוד גזל בידך."

על הסיפור

הסיפור נפתח בדבריו של האר"י, המזהיר את רבי משה גאלנטי מפני עוון גזל שדבק בו. גזל פירושו, בדרך כלל, נטילת ממונו של אדם אחר בכוח הזרוע. אך בהמשך הסיפור אנו מגלים שהאר"י מרחיב את משמעותו של המונח "גזל" גם לתשלום שכר שאינו ראוי למלאכה כלשהי.
הרב משה גאלנטי, מצדיקי צפת, מגיב בהפתעה ובבכי מר להאשמה החריפה של האר"י, אך לפי עצת בני משפחתו הוא פועל באופן נחרץ למצוא את העוון שדבק בו ומתקנו. ואולם, אם ידע האר"י במה חטא הרב גאלנטי, מדוע לא גילה לו בעצמו?
נראה שהאר"י סבר שגילוי החטא הוא תהליך שהרב גאלנטי חייב לעבור בעצמו. על קיומו של החטא יכול היה האר"י לספר לרב, אך משם והלאה מלאכת התיקון מוטלת על הרב עצמו. בתהליך התשובה האדם זקוק לעיתים להכוונה מבחוץ, אך בסופו של דבר האחריות לבירור ולתיקון מוטלת עליו.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
זהירות, שוחד!

הרב אברהם חביב מטריפולי מוותר על לגימת כוסית ערק בזמן ביקור בשוק, ומלמד אותנו על משפט צדק. ראו סיפור על כוסית ערק, סוחרים ומשפט צדק.

קראו עוד » קראו פחות «
מאזני צדק

גם כאשר הרב שלום חבשוש מחליף את המאזניים הישנים בחדשים, הוא ממשיך לחפש את שם האל שיזכיר לו את הדרישה לאמת ולצדק. ראו בסיפור לחפש את אלוהים במכולת.

קראו עוד » קראו פחות «
מִבְּדַל שקר תרחק

הרב יהודה צדקה מתרחק משקר והונאה, אפילו מכזו שאיש אינו יודע עליה. ראו סיפור, מִבְּדַל שקר תרחק.

קראו עוד » קראו פחות «