איור: מנחם הלברשטט
פסוק לי פסוקך

איזה פסוק נבחר למודעה על ההקמה מחדש של ישיבת פורת יוסף? באופן פלאי שניים ממייסדי הישיבה הציעו את אותו הפסוק

כ

עשור לאחר חורבנה של ישיבת פורת יוסף, ספינת הדגל של היהדות הספרדית בארץ, עם נפילת הרובע היהודי במלחמת השחרור, נאספו יחד רבנים ואישי ציבור ופעלו להקימה מחדש.
ישבו יחד כמה מן המייסדים וניסו לנסח מודעה לציבור על חידוש הישיבה. במהלך הישיבה קם הרב יהודה צדקה והכריז בהתרגשות: "במהלך תפילות ביום הכיפורים האחרון חשתי שיש פסוק המבטא את שמחתנו בצורה מדויקת". פנה הרב צדקה אל הספרייה והביא מחזור ליום הכיפורים.
לעומתו קם מנהל הישיבה הרב עזרא שרים ואמר: "יש פסוק בספר ישעיהו ההולם את שמחתנו", וניגש גם הוא אל הספרייה להביא תנ"ך.
המתינו שאר החכמים למוצא פיהם של שני הרבנים, ומה רבה היתה הפתעתם ששניהם התכוונו לאותו פסוק בספר ישעיהו, שאותו קוראים בהפטרת יום הכיפורים: "וּבָנוּ מִמְּךָ חָרְבוֹת עוֹלָם מוֹסְדֵי דוֹר־וָדוֹר תְּקוֹמֵם" (ישעיהו נח, יב).

על הסיפור

מיום הקמתה הייתה ישיבת פורת יוסף מוסד מרכזי וחשוב בהתפתחות התרבותית והדתית של העדה הספרדית בארץ. בישיבה לימדו גדולי חכמי המזרח, ובמשך השנים הנהיגו בוגריה את יהדות המזרח בארץ ובתפוצות. מסיבה זו נתפס חידוש הישיבה לאחר חורבנה במלחמת העצמאות כאירוע חשוב ומרגש כל כך.
למרבה הפלא, שניים מחכמי הישיבה מציעים את אותו הפסוק כדי לעטר בו את ההזמנה לחנוכת הישיבה המחודשת. פסוק זה, המתאר את חידושה של ירושלים לאחר החורבן, הולם היטב את הפלא של תקומת הישיבה לאחר חורבנה.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
ישיבת פורת יוסף - אוקספורד של חכמי המזרח

בישיבת פורת יוסף לימדו גדולי חכמי המזרח הספרדים, וביניהם חכם אפרים הכהן והרב עזרא עטיה.
ראשי הישיבה ביקשו לחזק את העולם התורני הספרדי, ושתלמידיהם יהפכו לרבני קהילות ומחנכים וישפיעו על מעגלים רבים ורחבים.
בישיבה, קודם לחורבנה, צמחו גדולי תלמידי החכמים של הדור הבא כדוגמת הרב מרדכי אליהו, הרב חיים דוד הלוי והרב עובדיה יוסף.

קראו עוד » קראו פחות «
תמונת מחזור

פעם ביקש הרב עובדיה יוסף להסביר לנכדו את היקפה הגדול של מהפכת לימוד התורה בעולם הספרדי. הוא שלף תמונה של תלמידי ישיבת פורת יוסף ואמר לו "בתמונה הזו מצולם כל עולם התורה הספרדי לפני שבעים שנה. שבעים בחורים ותו לא."

קראו עוד » קראו פחות «