איור: רז בן ארי
רב בשמחות

בניגוד לתפיסתם של חבריו הרבנים, הרב שלום משאש סבור שהוא חייב להראות לציבור שהוא סומך על תעודת הכשרות שהוא בעצמו חתום עליה

ח

ברי מועצת הרבנות בירושלים נבוכו כאשר נודע להם על מנהגו של רב העיר, הרב שלום משאש. הרב משאש, שהיה אהוב על הציבור, הוזמן לשמחות רבות, וכמעט מדי ערב השתתף בחתונה. הוא השתדל להגיע לכל חתונה שהוזמן אליה, לברך את החוגגים וגם לאכול בסעודת המצווה.
גם שאר הרבנים השתתפו בחתונות, אך כיוון שהאולמות שבהם נערכו החתונות לא היו כשרים למהדרין על פי הכשרים שסמכו עליהם, לא נהגו לאכול שם. בתחילה חששו הרבנים לנזוף ברב משאש החורג מן המנהג שלא לאכול בחתונות, אך לבסוף אזרו אומץ ואמרו לו: "כבוד הרב. אנו סבורים שלא ראוי לרב העיר לאכול בחתונות."
הרב משאש היתמם: "וכי מלאך אני? האם רב אינו צריך לאכול?"
הרבנים ענו: "אכן צריך לאכול, אך ישנה בעיית כשרות באולמות השמחות."
"האם האולמות שבהם אני אוכל אינם כשרים?" שאל הרב משאש.
"אכן יש להם תעודת כשרות," ענו שאר הרבנים.
"ומי חתום על תעודת הכשרות שלהם?"
"כרב העיר, כבוד הרב חתום על תעודת הכשרות. אבל בארץ מקובל שהרבנים מחמירים על עצמם ואינם אוכלים מכשרות רגילה."
נזף בהם הרב משאש: "אם אני איני אוכל במקום שבו אני חתום תעודת הכשרות – מי יכול לאכול בהם?! אם אני מתיר לאחרים, הרי שחובה גם עליי לאכול שם."

על הסיפור

ההלכה אינה עשויה מקשה אחת: כמעט בכל הלכה יש מרחב לפוסק להקל או להחמיר, וכך גם בהלכות כשרות. חברי מועצת הרבנות בירושלים ציפו מרבם, הרב שלום משאש, להחמיר על עצמו, וכמוהם לא לאכול במקומות שהכשרות שלהם היא הכשרות המקילה שמעניקה רבנות ירושלים. בעיניהם, כשרות רגילה היא פשרה ותמיד יש להחמיר.
הרב משאש מן הסתם הסכים עם חבריו הרבנים שיש מקום לאדם הפרטי להחמיר, ולעיתים הדבר אף ראוי. אך הוא סבר שעליו, כרב העיר, להראות לכולם שניתן לאכול במקומות המחזיקים בתעודת כשרות שהוא בעצמו חתם עליה. הרב שלום משאש הבין שאם רב העיר מחמיר על עצמו בפומבי, הוא מטיל דופי בקהל. לכן נהג לאכול בכל שמחה, ובכך להדגיש את השותפות והקרבה בינו לבין קהילתו.

קראו עוד » קראו פחות «
בנימה אישית
אבינדב בוקראט

מאז ומעולם, המאכלים היו גורם מאחד – 'גדולה לגימה שמקרבת', סעודות שמחה ומשפחה היו אמצעי ליצירת חוויות משותפות ואפשרות לקירוב הלבבות. אבל המאכלים היו לא פעם גם גורם מפריד, כזה שיצר הבדלים בין ציבורים שונים באומה. כבר מימי המקדש שבו דיני הטומאה והטהרה יצרו מעמדות של 'חברים' ועמי ארצות. לאחר מכן, עם התפרדות הגלויות השונות נוצרו הבדלים בסוגי השחיטה, בדיני בשר 'חלק' וטריפות ובאכילת מאכלי נכרים.

קיבוץ הגלויות והסתעפות שדרות הפסיקה ההלכתית הביאו להתנגשות וחיכוך בין כל המסורות ההלכתיות הללו המתכנסים לשולחן אחד. זאת, כשההתפתחות הטכנולוגית והתעשייתית כשהיא מלווה בשינויים אדירים בעולמות הצרכנות והשיווק תורמים ליצירת מותגים ותוויות להבדלים הללו. כך, אנו מוצאים על מוצר אחד, שאריזתו קטנה מכף יד אחת, כמה וכמה חותמות מעוטרות ומסולסלות עם שמות בד"צים, 'מהדרין' ורשימת חששות ארוכה.

כל זאת עומד למול הרב הפוסק, הרב המקומי, 'מרא דאתרא' המבקש להנחיל כשרות במוסדות ציבוריים ואירועים המוניים. לבטים גדולים קיימים בשאלות עד כמה להחמיר ולהקל, עד כמה לחשוש לדעות מיעוט או למנהגי עדות גדולות. החומרה יכולה אמנם להוסיף כשרות בישראל אבל יכולות להיות לה השלכות לא פשוטות. היא יכולה למנוע מאנשים ליישם את נהלי הכשרות, היא יכולה להביא להפסדים כספיים או לעוגמת נפש חמורה.

כשהרב שלום משאש (שו"ת תבואות שמ"ש יו"ד עב) בא לדון בשאלה זו הוא קובע כמה כללי יסוד. ראשית, הוא קובע שיש לנסות שלא להחמיר יתר על המידה ומצטט את הרב אלעזר פלקלס, בן המאה הי"ח, (שו"ת תשובה מאהבה קפ-קפא) "שעונש המחמיר שלא כדין, מרובה מהמקל שלא כדין". אבל הוא מוסיף שלגבי עצמו, כהנחיה פרטית, אדם רשאי להחמיר לעצמו. וגם זאת, כל עוד ההחמרה הזו מבוססת על איזו "סְבָרָה מַחְמֶּרֶת" או מסקנה אישית, אבל ללא שום הצדקה כלפי "החומרות בלי שום טעם".

אבל גם אז, הרב משאש מציב תנאי הכרחי – "דאפילו מי שירצה להחמיר על עצמו, ורשאי הוא בכך, היינו דווקא בביתו ובחומותיו, אבל אם הוא בפני רבים דאיכא למיחש ליוהרא [= גאווה] – אינו רשאי להחמיר". החומרה ההלכתית וההקפדה הכשרותית אינם עומדים בפני עצמם, הם חלק ממכלול עבודת האלוהים. בשעה שבה החמרה כזו עלולה לעורר באדם תחושת גאווה או התנשאות כלפי אלו שאינם מהדרים כמותו – אין לה מקום וצורך.

את הדברים הללו כותב הרב בתשובה הלכתית, שש עשרה שנים לפני שהוא מתמנה לרבה הראשי של ירושלים. יתרה מזו, את הבסיס להם הוא מציין בהערת שוליים להסכמת בן דוד אביו – הרב יוסף משאש, רבה של חיפה. הסכמה זו ניתנה לספרו מזרח שמ"ש, שאותו כתב הרב כבר בגיל שבע עשרה (!).

במענה לתביעה משפטית, הרב שלום משאש (שו"ת שמ"ש ומגן ב מא) ניסח את הראיה שלו לגבי מהות מתן הכשרות למסעדות – "הנה עיקר סמיכות בית הדין בנתינת התעודה לבעל הבית.. גם על בעל הבית, דאף על פי שאינו דתי ואולי אוכל גם מאכלות אסורות, אבל מסתמא להכשיל ולהטעות את הרבים לתת להם טרף במקום כשר, אינו ברור שיעשה… והם עושים זה ברצון רב, כי גם השכל מודה לזה ואין לו ענין עם מה שעושה האדם לעצמו". התפישה הזו רואה במתן כשרות מערכת מופלאה של אמון ענייני. כל אחד עושה בביתו כפי השקפת עולמו – בעל הבית אוכל כרצונו מנגד הרב נותן הכשרות מחמיר ומקפיד בדקדוקי ההלכה. אבל כששניהם מגיעים אל המרחב הציבורי, הם מנהלים הבנה הדדית של שמירה על נורמות הלכתיות ברצון רב.

כשהרב משאש בוחר לאכול בפומבי, לעיני כל, את המאכלים באולמות שעל כשרותם הוא חתום, הוא מביא לידי ביטוי מעשי את רוח הדברים והפסקים שכתב בספריו. חומרה ודקדוק של חסידות ישמרו בבית פנימה, אבל בחוץ הוא בוחר להתחסד בבריחה מן הגאווה ובשמירה על רצון לקרב את הלבבות בלגימה טובה.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
כוח דְהֶתֵרָא

חכמי המזרח הספרדים נטו להקל בהלכה על פי רוב. הדבר נובע מאופי הלימוד ודרך הפסיקה, ומן הרצון לקבוע הלכה שכל בני הקהילה, רובם ככולם, יוכלו לקיימה. על גישה מקילה בהלכה בקרב רבני המזרח ראו בסיפורים יש לך עיפרון, שלום בית. בסיפור לא לשיימינג יש דוגמה לקביעה שהרב נדרש לנהוג כדעת המקילים בפרהסיה.

קראו עוד » קראו פחות «