שירת מלאכים
האר"י מגלה שהמלאכים אוהבים את שירתו של הרב ישראל נג'ארה, אך רק כאשר הוא שר בלבוש מכובד

ב כל סעודת ערב שבת שר האר"י הקדוש משירי השבת בביתו שבצפת, ובכל פעם שזימר בשעת הסעודה ראה ברוח קודשו את המשורר הרב ישראל נג'ארה שר בביתו את פיוטי השבת, וסביבו מתקבצים מלאכי שמיים המאזינים לשירתו המופלאה.
שבת אחת ראה האר"י שהרב נג'ארה שר, אך המלאכים אינם יורדים אל שולחנו. תמה על כך האר"י, אך כשהיטיב להתבונן הבין שסיבת הדבר היתה לבושו המרושל של הרב נג'ארה, שמפאת החום הפשיל שרווליו, פשט את כותנתו העליונה והוריד את מצנפת החכמים המהודרת מעל ראשו.
מייד שלח האר"י שליח לספר לרבי ישראל נג'ארה את שראה, וביקשו שיבטיח שמכאן ואילך ישיר בלבושו ההדור כשמצנפת החכמים על ראשו.
התרגש הרב נג'ארה לשמע הדברים, והקפיד בכל שבת לסדר את לבושו כראוי ואכן שבו מלאכי השרת להתארח בסעודתו.

איור: רז בן ארי
על הסיפור

האר"י רואה מלאכים המתקבצים סביב שולחן השבת לשמוע את שירתו המופלאה של רבי ישראל נג'ארה. מכאן יש ללמוד כי שירת הפיוטים אינה רק רגע מהנה ומשמח לב אלא בכוחה להוריד מלאכים מן השמיים ולקרב בין שמיים לארץ.
הסיפור מתכתב עם המסורת שבערב שבת מלווים מלאכים את השב מבית הכנסת, ומנהג נפוץ בכל קהילות ישראל לשיר לכבודם את פיוט "שלום עליכם מלאכי השלום.. בואו בשלום…"
האר"י רואה בשירה על שולחן השבת רגע מקודש ואת שירת הפיוטים כזמן של דבקות והתעלות, ומכאן שיש להתלבש לכבודו כראוי. על התחושה הטבעית שבה על האדם להתלבש בהידור כשהוא יוצא מביתו אל בית הכנסת מוסיף האר"י את הצורך בלבוש מהודר גם בעת האכילה והשירה על שלחן השבת בבית. לפי הסיפור, רגעי הקדושה אינם מיוחדים לתפילה בבית הכנסת דווקא, ואפילו ארוחה יכולה להפוך לרגע שמימי – אם רק ישירו בה.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
ברי סחרוף שר את "יעלה, יעלה"

האזינו לברי סחרוף שר את פיוטו של רבי ישראל נג'ארה "יעלה, יעלה".

ברי סחרוף עם עמרי מור ויאתמר דוארי 'יעלה יעלה' לילה לבן במרכז ברודט 2018 | מרכז ברודט לתרבות יהודית
חזרה לאתר
Play
ברי סחרוף שר את "יעלה, יעלה"

האזינו לברי סחרוף שר את פיוטו של רבי ישראל נג'ארה "יעלה, יעלה".

ברי סחרוף עם עמרי מור ויאתמר דוארי 'יעלה יעלה' לילה לבן במרכז ברודט 2018 | מרכז ברודט לתרבות יהודית
קראו עוד »
רבי ישראל נג'ארה - אורח בכל שולחן שבת

הרב ישראל נג'ארה היה תלמיד חכם, פוסק הלכה ורבה של הקהילה היהודית בעזה. אך יותר מכול הוא נודע כפייטן ומשורר, וחלק ניכר ממאות הפיוטים שכתב הפכו לנכסי צאן וברזל כדוגמת: "יודוך רעיוני", "י-ה ריבון עלם" ו"יעלה, יעלה". שיריו זכו ללחנים רבים והם מושרים על שולחן השבת בכל עדות ישראל.

קראו עוד » קראו פחות «
פיוט פותח לבבות

כיצד הצליח רבי דוד חסין להשיג עבודה בזכות פיוט? ראו בסיפור שירה פותחת שערים.

קראו עוד » קראו פחות «