איור: מנחם הלברשטט
שעת סכנה

רבי יעקב אבוחצירא, ה"אביר יעקב", מלמד כי הסכנה מפני הטיית משפט ועוול מוסרי כלפי החלשים חמורה יותר מסכנת שודדים בדרכים

ה

יחסים בין בני זוג עלו על שרטון, והם הגיעו להחלטה משותפת להתגרש, אך על גורל בנם הצעיר לא הצליחו להסכים, וקטטה פרצה בין משפחותיהם על השאלה אצל מי יגדל הילד. לאחר שהמריבה התלהטה פנו המשפחות אל בית הדין בכפר תאפילאלת שבמרוקו, ולאחר דיון ארוך פסקו הדיינים שהילד יישאר בחזקת אמו. משפחת האב סירבה לקבל את פסק הדין, וניסתה לקחת את הילד מהאישה וממשפחתה בכוח הזרוע.
בצר לה פנתה האישה לביתו של המקובל רבי יעקב אבוחצירא (ה"אביר יעקב"). אך בהגיעה אל ביתו הודיעו לה בני הבית שרק כמה דקות קודם לכן יצא לדרכו. מיהרה האשה אחרי הרב אבוחצירא, למרות הסכנה הגדולה בדרכים. לאחר כמה דקות ראתה את הרב ומלוויו והחלה לקרוא לו בקול גדול.
הרב שמע את צעקות האשה, עצר את החמור, והמתין לה עד שהגיעה אליו. כל אותו הזמן הפצירו בו מלוויו של הרב שלא יעצור מפחד השודדים. גם בזמן ששטחה האישה את טענותיה בפני הרב המשיכו המלווים להפציר ברב להמשיך בדרך, אך הוא לא נשמע להם, והקשיב לאישה עד שסיימה את דבריה, ואף החל לכתוב דברי חיזוק לפסק הדין.
ניגש עוזרו החרד של הרב אבוחצירא והתחנן אליו: "כבוד הרב, אני מבקש בכל לשון של בקשה, בואו ונמשיך לעיר הקרובה, ושם תכתוב לאישה את המכתב. הלוא אנו מצויים במקום סכנה!" אך ה"אביר יעקב" השיב לו: "הסכנה שבה אנו שרויים אינה סכנת הדרכים אלא הסכנה של הטיית המשפט."
רק לאחר שמסר הרב אבוחצירא את המכתב לידי האשה, נאות להמשיך בדרך.

על הסיפור

מהי סכנה? עוזרו של הרב יעקב אבוחצירא חושש בצדק מן השודדים שהסתובבו ברחבי מרוקו ופשטו על שיירות. הייתה זו סכנה ממשית, ואף הרב אבוחצירא עצמו הותקף על ידי שודדים בעת שנסע בדרכים.אולם הרב יעקב אבוחצירא סבור שהסכנה החמורה הטמונה בעיוות דין גדולה מסכנת השודדים. כאשר ילד נלקח מאימו בכוח הזרוע ובניגוד לפסק הדין, הדבר מסכן את הקהילה כולה; כיצד? מעבר לכך שהזלזול בפסק הדין והניסיון לקבוע עובדות בשטח בכוח הזרוע עלולים להוביל את הקהילה לאנרכיה, נראה שרבי יעקב סבור שעינוי דינה של אותה אשה מציב אותו בסכנה. במקורות שונים בדברי חז"ל אנו מוצאים שהחכמים פירשו את האיסור "כל אלמנה ויתום לא תענון" (שמות כב, כא), שהתורה החמירה מאוד בעונשו (ראו שם, כב), כאיסור שלא לעכב את דינם של החלשים, אפילו לרגע קט.כדי להציל את האישה מעושק, ולהגן על חוסנה של הקהילה, הביא את עצמו הרב אבוחצירא למצב של סכנת נפשות.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
עינוי דין כשעונים לאט

עינוי הדין, השתהות שלא לצורך במתן פסק דין, נתפס על ידי חז"ל כחטא חמור מאוד, עד כדי כך שבמדרש (מכילתא דרבי ישמעאל משפטים מסכתא דנזיקין פרשה יח) מסופר שאחד התנאים, רבי ישמעאל, הסביר את הוצאתו להורג על ידי הרומאים בכך שחטא בעינוי הדין.

קראו עוד » קראו פחות «
סכנה ופיקוח נפש

הרחבת המונחים הנוגעים במקור לסכנת חיים ופגיעה גופנית אל תחומי מוסר וחינוך מצאנו בסיפור  "לסלק תלמיד? פיקוח נפש!"

קראו עוד » קראו פחות «