איור: מנחם הלברשטט
תלמידת חכמים בסתר

דבר לא יעצור את הנערה שחשקה נפשה בתורה מלהיות תלמידת חכמים. שנים של לימוד בסתר מלמדות אותנו על לימוד נשי ופנימי המביא להבנה עמוקה של התורה

ה

רב יוסף חיים (בן איש חי) סיפר את המעשייה הבאה:
מעשה בעשיר אחד שאהבתו לתורה הייתה גדולה ועצומה. את יומו נהג העשיר לחלק בין לימוד מעמיק של גמרא ופוסקים עם חברותא לבין עסקיו. לעשיר הייתה בת חכמה, והוא שכר עבורה מורה לשנתיים שילמד אותה את התנ"ך על פרשניו.
הבת הלומדת בחצר הפנימית הצליחה מאוד בלימודיה, וכעבור שבעה חודשים סיימה ללמוד את התנ"ך והמפרשים, ובניגוד לסיכום עם אביה, החל המורה ללמדה גמרא.
כעבור כמעט שנתיים, לקראת סיום הלימודים, החליט האב לבדוק את הישגיה של בתו, ונדהם לגלות שבתו עסוקה בלימוד מעמיק של סוגיית גמרא עם המורה. כעס האב על המלמד שהפר את ההסכם ופיטר אותו מיד, ולא הועילו לו טענותיו על חריפותה של הבת המיטיבה ללמוד את התלמוד.
בתו המאוכזבת טענה כנגד אביה: "מה זאת עשית עמי? אני הייתי חושבת שכאשר תראני שהצלחתי בלימוד – תשכור אותו עוד שתי שנים אחרות?!" אך הוא הסביר לבתו שאין טעם בכך שתעסוק בסוגיות תלמודיות מורכבות, שכן כשתינשא ותהפוך לאם לא יהיה לה הפנאי ללמוד גמרא: "בתי, חמדת לבי, והלוא אישה את, וכאשר תינשאי ותהיי טרודה בעסקי הבית, היריון, לידה וגידול בנים, לא יהיה לך פנאי ללמוד תורה שבעל פה, ואפילו את מה שלמדת עתה תשכחי."
הבת, שנפשה חשקה בתורה, לא השתכנעה מדברי אביה, ובליבה גמלה החלטה להיות כמו ברוריה אשתו של רבי מאיר, שהייתה תלמידת חכמים כמו התנאים בני זמנה.
היא המשיכה ללמוד גמרא בסתר, ובמשך ארבע שנים נהגה להסתתר בחדר צדדי ולהאזין בכל יום לאביה וחברו בזמן שלמדו תלמוד ופוסקים. כך, ללא ידיעתו של אביה, העמיקה הבת בלימודה עד שעלתה בחוכמתה עליו.
ברבות הימים התדפק עני על דלת ביתו של העשיר וביקש תרומה. כנהוג, שוחח העשיר עם העני ותהה על קנקנו, ולאחר שיחה קצרה החליט להעניק לו דינר כסף, וביקש מבתו שתיתן לעני מטבע מארנקו. הבת לא שמעה בקול אביה, ונתנה לעני דינר זהב. כשגילה זאת האב, כעס על בתו שהמרתה את פיו. אך הבת הסבירה לו שהוא טעה בהערכתו של העני: הוא סבר שמדובר באדם פשוט, אך האמת היא שהיה זה תלמיד חכם גדול הראוי לנדבה הגונה. תמה האב – "מניין זאת לך?"
הסבירה לו הבת: "בתוך דבריו שזר העני רמזים דקים, שמהם ניכרה היטב חוכמתו המרובה. אך אתה לא שמת לב אליהם. אני האזנתי היטב, ושמעתי כל רמז."
לאחר שחשפה הבת בפני אביה את הסודות הטמונים בדברי העני, שאל האב המופתע: "מניין לך כל הידיעות הללו? מהיכן החוכמה הגדולה הזאת?"
השיבה הבת: "מן החלון."
אף את תשובה הסתומה של הבת לא הבין האב, והיא שבה והסבירה לו, שבמשך שנים ארוכות היא יושבת מעבר לחלון של חדר הלימוד שלו, ולומדת בהיחבא איתו ועם החברותא שלו.
חזר האב ושאל: "אך כיצד הבנת את מה שאני, הלומד כבר עשרות שנים בכל יום גמרא ופוסקים, לא הבנתי?"
השיבה לו הבת: "אתם משננים בקול ולעיני הכול, ואילו אני למדתי בסתר ומתוך הקשבה."

מקור הסיפור

מבוסס על: יוסף חיים, עוד יוסף חי, מהדורת פרומקין, ירושלים תר"ע, דף סא ע"ב.

על הסיפור

את הסיפור שסיפר הרב יוסף חיים (בן איש חי) ניתן לקרוא משתי נקודות מבט שאינן סותרות זו את זו.
בקריאה ראשונה הסיפור עוסק בהעצמה נשית. בתו של העשיר חושקת בלימוד התלמוד ולשם כך היא צריכה לגבור על מכשולים וקשיים. מודל החיקוי שלה הוא ברוריה שהייתה הלמדנית הגדולה הראשונה.
ההתנגדות לכך שאישה תלמד גמרא מיוחסת לאביה החפץ שבתו החכמה תלמד מקרא בלבד. כנגד רצונה להעמיק בתלמוד הוא טוען שלעיסוק שלה בתורה שבעל פה אין תוחלת, שכן חיי משפחה וגידול ילדים לא יאפשרו לה להתמיד בלימוד הגמרא.
הסיפור מסתיים בניצחון הבת שחשקה נפשה בתורה על אביה, שביקש להדיר אותה מן העיסוק בתחום שהגדיר אותו כגברי. הבת מוכיחה שהיא ראויה ללימוד התורה שבעל פה, ואף עולה על אביה בחוכמתה. חוכמתה ניכרת בכך שהבחינה שהעני המדבר בחידות ורמזים הוא תלמיד חכם כמוה, דבר שאביה לא הבין.
המסקנה של קריאה זו היא שחכם יוסף חיים (בן איש חי) מעודד נשים לעסוק בתלמוד וטוען שביכולתן אף לעלות על הגברים בחוכמתן.
בקריאה שנייה תשומת הלב מכוונת לסוף הסיפור. כאן השאלה אינה מגדרית, אלא נוגעת בפער שבין לימוד פנימי ללימוד חיצוני. לימודה של הבת הוא נסתר: עם המורה היא לומדת תחילה בחצר הפנימית, נסתרת אפילו מעיני אביה הלומד בחצר החיצונה, ולאחר שהמורה מפוטר, ממשיכה הבת ללמוד בהסתר – מאחורי החלון. היא מסבירה לאביה שרק לימוד נסתר נושא ברכה ולכן זכתה היא להבין את רמזיו של האורח החכם, ולא אביה הלומד תורה עם חברו בחדר החיצוני.
הבן איש חי מציב אידיאל שבו ללימוד התורה יש ממד פנימי ונסתר, בבחינת "אין הברכה שורה אלא על הסמוי מן העין". בלימוד כזה ישנה אינטימיות המאפשרת לגעת בשורשי הדברים; יש בו יסוד עמוק של הקשבה וביטול האגו המאפשרים לשקול את צדדיו השונים של כל דין בנחת וללא נגיעה אישית. הבת למדה מתוך קשב רב לדברי האב וחברו, ובמעשיה העניקה לתורתה ערך מוסף.

קראו עוד » קראו פחות «
בנימה אישית
אסתר שקלים

הסיפור שמספר הרב יוסף חיים, המכונה "בן איש חי" (1835- 1909), מגדולי הרבנים בבבל במאות האחרונות, מבטא את עמדתו בנושא של לימוד תורה לנשים. הבן איש חי עודד נשים ללמוד תורה מאחר שגרס כי הן חכמות ונבונות ובעלות כישרונות אינטלקטואליים, ויכולותיהן ללמוד באופן רוחני ופנימי אף עולות לעיתים על אלו של הגברים. העמדה הזאת גם משתקפת בדבריו של האב בסיפור, המתפעל מסגולותיה של בתו, שבניגוד אליו, הצליחה לפענח את הרמזים שבדברי העני החכם.
ההסתייגות המובעת בסיפור מלימוד תלמוד לנשים אינה נובעת מפקפוק בכישוריהן, אלא מהתפיסה של תפקידיהן המסורתיים בחברה ומהדאגה מפני התנגשות בין המטלות המשפחתיות לבין הדרישות הלימודיות.
הבן איש חי הקדיש לנשים ספר מוסר והדרכה מיוחד בשם "קאנון אל נסא" – "חוקי הנשים". ומאחר שתמיד התאים עצמו לקהל שומעיו וקוראיו, הוא כתב את הספר בלשון הערבית-יהודית, ובו צייר בעזרת משלים ומעשיות את דמותה ומעמדה של האישה היהודייה האידיאלית בעיניו, בהתאם לתפיסת העולם המסורתי והפטריארכלי שרווחה בתקופתו.
על פי ההשקפה השמרנית המזרחית (וגם השמרנית המערבית בתקופה הטרום מודרנית), שעל ברכיה גדלתי אף אני בבית הוריי הפרסים, ייעודה הבלעדי של הנערה הוא להתחתן ולהקדיש את חייה למילוי חובותיה בתחומי הבית והמשפחה בלבד, דהיינו: לנהל את הבית, לטפל בבעל ובילדים ולקבל ללא היסוס את מרותו של הבעל שהיה האחראי היחיד לכל ענייני החוץ והפרנסה. האישה המושלמת, או כפי שנקראה בפרסית "זָנֶה נָגִ'יבּ" הייתה אישה צנועה וחסודה, "כל כבודה בת מלך פנימה", תלויה בבעלה וצייתנית, בהתאם לביטוי הידוע "אישה טובה – עושה רצון בעלה".
אין תימא איפוא שהאב בסיפור מסביר לבתו שלימוד גמרא מיותר מבחינתה, שכן בעתיד כשתינשא ותהפוך לאם לא יהיה לה הפנאי ללמוד גמרא. נימוק רווח נוסף בחברה השמרנית לעידודן של הבנות להסתפק בהשכלה בסיסית בלבד, היה הצורך להבטיח את עליונות הבעל, שהעדיף בדרך כלל אישה פחות מלומדת וחכמה ממנו. ואומנם כשאני התעקשתי להמשיך בלימודים אקדמיים וקיבלתי תואר ראשון באוניברסיטה היו הוריי גאים בי מאוד, אך עם זאת היו מלאי חששות: "מי יתחתן איתה עכשיו?"…
מעמדה של האישה במדינת ישראל בכלל ובחברה המזרחית בפרט, השתנה בעשורים האחרונים. נשים מקימות משפחה ומגדלות ילדים וגם רוכשות השכלה גבוהה ומטפחות קריירה משלהן. אבל השאלה "אימהוּת וקריירה – הילכו שתיהן יחדיו???" עדיין מנסרת באוויר, ועוד לא מצאה את פתרונה המושלם, כפי שעולה מהשיר שלהלן העוסק בסוגיה זו:
כְּשֶׁאֲמַלֵּא אֶת כְּרֵסִי / אֶסְתֵּר שְׁקָלִים
"בְּרוּרִיָּה אֵשֶׁת רַבִּי מֵאִיר… שֶׁלָּמְדָה שְׁלוֹשׁ מֵאוֹת הֲלָכוֹת בְּיוֹם…
והָיְתָה חֲרִיפָה כָּל כָּך וּבַעֲלַת זִכָּרוֹן…"
(תרגום מארמית, תלמוד בבלי, מסכת פסחים, דף סב עב)

כְּשֶׁאֲמַלֵּא אֶת כְּרֵסִי
בְּשַׁ"ס וּפוֹסְקִים
הַיִוָּתֵר שַׁם מָקוֹם
גַּם לָרֶחֶם?

וּכְשֶׁשְּׁלשׁ מֵאוֹת הֲלָכוֹת אֶשְׁנֶה
בְּיוֹם
וְגַם בַּלַּיְלָה
לֹא יִכְבֶּה נֵרִי –
הֲיִבְטַח בִּי לֵב בַּעֲלִי?
הֲאֶצְפֶּה הֲלִיכוֹת בֵּיתִי?

וְרָאוּנִי בָּנוֹת-

הַיְּאַשְּׁרוּנִי ?

מתוך: אסתר שקלים, שרקיה, כנרת-זמורה-ביתן, תל-אביב, תשס"ו

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
פרחה ששון לומדת גמרא

על התייחסותו החיובית של הרב יוסף חיים לפרחה ששון שלמדה תלמוד, ראו בסיפור יכולה ללמד אותם. ייתכן שדמותה של הבת הלמדנית נוצרה בדמותה של פרחה ששון. חזי כהן, שערי חיים.

קראו עוד » קראו פחות «
נפשה חשקה בתורה

הבת מתוארת כמי ש"נפשה חשקה בתורה". מקורו של ביטוי זה בדבריו של התנא בן עזאי, שהסביר בעזרתו מדוע הקדיש חייו ללימוד התורה ולא נשא אשה (בבלי, יבמות ס"ג עמוד ב).

קראו עוד » קראו פחות «
תלמידות חכמים

במשך רוב הדורות נתפס לימוד התורה כעניין גברי. רוב לומדי התורה היו גברים, ואילו הנשים פעלו לרוב במרחב הביתי. עם זאת, תמיד היו נשים שעלה בידן ללמוד תורה בעמקות חריפה ובידענות גדולה.
במסורת המזרחית-ספרדית נזכרו נשים שנודעו בלימוד תורה ואף הייתה ראשת ישיבה בכורדיסטאן – התנאית אסנת ברזאני. בדרך כלל החינוך לנשים היה מעשי והאישה חונכה לשמש אם ורעיה, אך נשים שנפשן חשקה בתורה זכו ליחס מכבד. כך, הרבנית שמחה צדקה בירושלים, הפייטנית פריחא במרוקו וכן פרחה ששון שגדלה בהודו בבית עיראקי ועברה לאנגליה.
נשים לומדות תורה נזכרו בדרשות שנשאו חכמים בקהילות המזרח כתופעה חיובית המעוררת שיח על מקומה הראוי של האישה במרחבי הלימוד, אם כי התופעה הייתה חריגה.

קראו עוד » קראו פחות «