תמונת מראה
הרב אברהם אזולאי מדמה את התורה למראָה, ומלמדנו שלכל אחד יש דרך ייחודית לו בהבנת התורה

מ הי תורה?
כך הסביר חכם אברהם אזולאי:
התורה היא כמו מראָה, שכל דבר העומד מולה משתקף בה. כך כל אדם מתבונן בתורה כפי שכלו, ומוצא בה את הפירוש המתאים לו…
כי יש בתורה שישים ריבוא פירושים, שכל אחד משישים ריבוא נשמות ישראל קיבל פירוש אחד מהם… וכל נשמה ונשמה מפרשת את הפירוש שלה בתורה, וכל פירוש ופירוש משתקף בתורה.

מקור הסיפור
מבוסס על: אברהם אזולאי, ספר אהבה בתענוגים, תשמ"ו, עמ' שיא. (C) כל הזכויות שמורות למכון אור המזרח, ירושלים.
איור: עינב ויסמן
על הסיפור

הדימוי שמשתמש בו חכם אברהם אזולאי מפתיע. התפיסה הדתית המקובלת היא שתפקידה של התורה להציע לאדם נקודת מבט שונה וגבוהה ממבטו האנושי המוגבל. לעומת זאת, דימוי המראָה שבו משתמש הרב אזולאי מצייר את התורה כמראה המשקפת את נקודת מבטו של האדם ומבטאת את תפיסת עולמו.
חכם אזולאי משתמש במונח שישים ריבוא נשמות. מקורו של מונח זה במספרם של יוצאי מצרים, והוא הפך להיות מספר המסמל את עם ישראל כולו. לדבריו, ההקבלה בין הנשמות לאותיות מבטאת את הרעיון שיש שישים ריבוא נקודות מבט שונות שמהן ניתן להתבונן על התורה, ושישים ריבוא צורות שבהן התורה מדברת אל ישראל.
לכל אדם יש נשמה ייחודית ועל כן צורת ההסתכלות שלו על העולם ועל התורה היא ייחודית. כשאדם ניגש אל התורה נוצר חיבור שלא היה כמותו עדיין בעולם, ולא יהיה עוד כמותו.
את דברי חכם אזולאי ניתן לפרש בשתי צורות, רדיקלית ומתונה. לפי הדרך הרדיקלית האות של האדם בתורה אינה אלא דברי עצמו שהוא תולה אותם בפסוקי התורה. אך נראה יותר שיש לפרש את הדברים בצורה מתונה יותר: כל מעשה פרשנות הוא מיזוג בין אופקיו של האדם לאלו של התורה, וכך נוצר מבע חדש וייחודי. אף שהכתובים עומדים בעינם הרי שלעולמו הפנימי של הפרשן יש משמעות והשפעה על הפירוש שנוצר.
בדברי הרב אזולאי נזרע הזרע לתופעת המחלוקת וריבוי הדעות בהבנת התורה, שכן כל מפגש של כל אדם עם התורה יוצר מבט ייחודי ובהכרח שונה מחבריו.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
Play
סיפורים פרק 47 - תמונת מראה
רב אברהם אזולאי מדמה את התורה למראָה, ומלמד שלכל אחד יש דרך ייחודית בהבנת התורה
קראו עוד »
תרבות המחלוקת בישראל
בית מדרש מקוון – תרבות של מחלוקת. ערוץ היוטיוב של תכנית מארג
חזרה לאתר
Play
תרבות המחלוקת בישראל
בית מדרש מקוון – תרבות של מחלוקת. ערוץ היוטיוב של תכנית מארג
קראו עוד »
פיוט לכבודו

כשראה רבי ישראל נג'ארה גדול הפייטנים את ספרו של הרב אברהם אזולאי "אור החמה", העוסק בתורת הסוד, כתב פיוט לכבודו.

קראו עוד » קראו פחות «
שישים ריבוא נשמות בישראל ופירושים לתורה

דורשי רשומות דרשו שהמונח ישרא"ל הוא ראשי תיבות: "יש שישים ריבוא אותיות לתורה".
בפועל מספר האותיות בתורה הוא כמחצית מהמספר הנקוב (כשלוש מאות חמישים אלף מילים). נראה שהמספר הוא סמלי ומבטא את הרעיון שלכל אדם בישראל יש מפגש משלו עם הכתוב ופרשנות הייחודית רק לו. גם הרב יוסף בן נאים סבר שכל אחד מישראל היה בהר סיני וקיבל תורה משלו. ראו בסיפור חייב לכתוב.

קראו עוד » קראו פחות «