איור: מנחם הלברשטט
אם לא תשאל איך נדע

חכם יוסף חיים מלמד אותנו שקושיה טובה היא היסוד לכל לימוד, והתשובה יכולה להגיע ממקומות מפתיעים

י

שבו להם שניים מזקני החכמים במדרש בית זלכה שבעיראק והתעמקו בסוגיה קשה ומורכבת. שעה ארוכה ניסו לפתור את הקשיים, אך לא מצאו הסבר שיניח את דעתם. בצר להם פנו לחכם אפרים כהן, אך גם הוא לא הצליח להסביר את הקטע הקשה.
בעוד הם מתחבטים בשאלה, נכנס לפתע אל בית המדרש חכם יוסף חיים ה"בן איש חי", והציע פירוש שהבהיר את כל הקשיים בצורה מופלאה. עמדו החכמים משתאים לנוכח ההסבר הבהיר, אך יותר מכך השתאו מהתערבותו של חכם יוסף חיים בדיונם. מניין ידע במה הם עוסקים ומה קשה להם.
ראה הרב יוסף חיים את פליאתם והסביר: "בזכות השאלה הטובה ששאלתם, עלה בידי לבאר את העניין. זו דרך העולם: קושיה טובה במקום אחד מעוררת תשובה טובה במקום אחר."

על הסיפור

סיפורים רבים מסופרים על חכם יוסף חיים (ה"בן איש חי"), וביניהם לא מעט סיפורי מופת. סיפור זה מיוחד בגלל הדרך שבה מסביר חכם יוסף חיים לחכמים כיצד ידע מה מעסיק אותם אף שלא שהה עימם בבית המדרש בזמן ששאלו את השאלות. חכם יוסף חיים מלמד את התלמידים על כוחה של השאלה. בעיניו, שאלה טובה היא עיקר הלימוד; לא זו בלבד שהיא מאפשרת הבנה טובה של הנלמד, אלא היא הופכת את הלימוד לפורה ומאפשרת לתורה לפרות ולרבות; באמצעות הקושיות, המחייבות עיון נוסף מנקודת מבט אחרת, התורה מתחדשת ונותרת רלוונטית בכל עת. שאלה טובה דורשת מבט חדש ורענן.
עוד מלמד חכם יוסף חיים שלימוד התורה אינו מאמץ אישי: זוהי עבודה קולקטיבית, שבה השקעתו של האחד מניבה פירות אצל האחר: החכמים בבית המדרש שאלו שאלה כחלק מן המאמץ הכללי של עם ישראל, ואת פירות המאמץ קצרו דרך התשובה ששמעו מחכם יוסף חיים.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
שאלות

כאשר שואלים אותנו שאלה קשה, אנו רואים זאת בדרך כלל כמטרד. במסורת היהודית, לעומת זאת, זכתה השאלה למעמד מיוחד ויש לה חשיבות מרובה ככלי לבירור האמת; ליל הסדר, למשל, בנוי סביב שאלות וקושיות, והבן "שאינו יודע לשאול" מוצג כמי שזקוק שיפתחו לפניו את הדלת אל העולם היהודי.
בתלמוד (בבא מציעא, דף פד עמודים א-ב) מסופר שאחד האמוראים, ר' יוחנן, התגעגע לתלמידו ריש לקיש שנפטר, משום שהוא נהג להקשות עליו קושיות מרובות. החכמים ניסו לנחם את ר' יוחנן בתלמיד אחר, ר' אלעזר בן פדת, אך ר' יוחנן הסתייג ממנו כיוון שנהג רק לסייע לדבריו ולא להקשות עליו.
אף חכם יוסף חיים מרבה להדגיש את חשיבות הקושיה כדרך מרכזית ללימוד התורה: "שדברי תורה פרים ורבים בחדושי הלכות על ידי הקושיות שיתקשה בהם החכם המשכיל…" (משל ונמשל, משל סה, עמ' צא)

קראו עוד » קראו פחות «
פרס נובל בזכות שאלה

איזידור ראבי, פיזיקאי יהודי אמריקאי , זוכה פרס נובל, סיפר שאימו הפכה אותו למדען בזכות שאלות.
"אמא שלי הפכה אותי למדען בלי שהתכוונה לכך בכלל. כל האימהות היהודיות בברוקלין נהגו לשאול את הבן שלהן "נו, למדת משהו בבית הספר היום?" אבל לא אמא שלי, היא תמיד שאלה אותי שאלה אחרת: "איזי, שאלת שאלה טובה היום?" ההבדל הזה – שאילת שאלות טובות – הוא שהפך אותי למדען."

מתוך מישאל ונועם ציון, הלילה הזה – הגדה ישראלית, עמ' 29, 2004, הוצאת כתר
קראו עוד » קראו פחות «