איור: מנחם הלברשטט
היכן האוצרות?

מורי יחיא קאפח מעדיף את אוצרות הרוח על פני בתי החומר

מ

ורי (רב, מורה) יחיא קאפח השקיע רבות בחיפוש אחר כתבי יד ובהוצאתם לאור. הוא נהג לחפור בגניזה שבה נקברו ספרים ישנים כדי להציל משם מגילות גנוזות, והקדיש כל פרוטה שהייתה בידו כדי לרכוש כתבי יד עתיקים, שחקר והוציא לאור.
פעם אחת הגיע סוחר אל ביתו ובידו כתב יד עתיק. מורי יחיא קאפח התרגש מאוד למראה הספר הנדיר, אך לא היה בידו כסף לשלם עבורו.
"האם תסכים למסור לי את הספר ואני אשלם לך כשאוכל?" שאל את הסוחר. אך הלה סירב בכל תוקף: "אם לא תשלם לי עכשיו, אלך לדרכי."
"אם כך, חזור לכאן מחר, ועד אז אשיג את הכסף."
הסוחר הבטיח לחזור למחרת, ומורי קאפח הלך אל אחד מעשירי העיר וביקש ממנו: "אנא! הלווה לי הכסף הנדרש לגאולת כתב היד, ואני אשיב לך אותו בעוד כמה ימים." העשיר חשש להלוות לו, ומורי קאפח התעקש: "אמשכן לך את ביתי תמורת ההלוואה, ואם לא אשיב לך את כספך הרי שהבית שלי יועבר לרשותך." העשיר נתן לו את הכסף ומורי קאפח קנה למחרת את כתב היד.
כשסיפר לאשתו שמשכן את ביתם, טענה כנגדו: "מדוע אתה מסכן את ביתנו?!"
השיב לה מורי קאפח: "ביתנו אינו אלא עצים ועפר, ולא נוכל לקחתם כשנלך מכאן לארץ ישראל. אך הספר הזה יישאר לנצח."

מקור הסיפור
עדותו של ישראל ישעיהו בתוך: אביבית לוי, הולך תמים, עמ' 38.
על הסיפור

מורי יחיא קאפח התמסר לאוצרות הרוח של עם ישראל. הוא קיים בתימן מפעל של העתקת כתבי יד ושימור ספרים עתיקים שבו השקיע את כל מרצו והונו. נכדו יוסף קאפח המשיך את המפעל הזה אחריו.
כשהגיע למצב שבו לא היה בידו די כסף לקניית ספר עתיק, הוא משכן את ביתו. בצעד אמיץ הוא הגדיר את סדרי העדיפויות של חייו, שלפיהם אוצרות הרוח חשובים יותר מאוצרות החומר. סופו של החומר להתכלות ולהפוך לחסר משמעות, בעוד הספר נצחי. למילים ולרעיונות כוח לחצות גבולות ומרחבים, כפי שאכן קרה בימי נכדו הרב יוסף קפאח, וכך האוצר התרבותי של עם ישראל יכול לנדוד לכל מקום.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
Play
סיפורים פרק 20 - היכן האוצרות?
מה הייתם מוכנים לעשות עבור ספר ? מורי יחיא קאפח מוותר כמעט על הכל
קראו עוד »
הצצה לעולם כתבי היד הנדירים בירושלים
אוצרות ומכמנים – כתבי יד נדירים | כאן חינוכית
חזרה לאתר
Play
הצצה לעולם כתבי היד הנדירים בירושלים
אוצרות ומכמנים – כתבי יד נדירים | כאן חינוכית
קראו עוד »
חפירות הצלה

ההלכה קובעת שאין לזרוק לפח ספרי קודש שהתבלו אלא להניח אותם בגניזה, שקוברים אותה בסופו של דבר בבית הקברות. דבר זה מוביל לכך שלעיתים קרובות ניתן למצוא ספרים ישנים ויקרי המציאות בגניזה. כך נהג מורי יחיא קאפח לחפש בבית הקברות ספרים ישנים, ובמשך השנים גילה כתבים עתיקים והגיה ספרי קודש רבים.
כשהזדקן, ביקש מנכדו להמשיך את מפעלו. הנכד, הרב יוסף קאפח, שהפך לימים לרב חשוב, היה לאחד מחוקרי כתבי היד החשובים ביותר בהיסטוריה היהודית.

קראו עוד » קראו פחות «
מה באמת כתוב שם?

על התרומה של עיון בכתבי יד, ראו בסיפור להבין באמת

קראו עוד » קראו פחות «