איור: מנחם הלברשטט
הכוח לסלוח

פעמים רבות אנו דורשים מאחרים יותר ממה שאנחנו מצפים מעצמנו. מוֹרי רצון מנג'מי מבקש להעמיד מראה אל מול פנינו, ולכוון אותנו להקל במעט על חברינו

ס

ערה גדולה פרצה בקרב יהודי שרעב שבתימן.
שני יהודים מעשירי האזור התקוטטו ביניהם, ובמהלך המריבה פגע האחד בחברו.
הלך הנפגע אצל הדיין מוֹרי רצון מנג'מי ותבע את עלבונו. זימן מוֹרי מנג'מי את הפוגע לבית דינו, ואז סיפר התובע בכאב את השתלשלות הדברים ופירט עד כמה פגע בו חברו. להפתעת הרב מנג'מי, הנתבע אישר את הדברים, והסביר ששגגה יצאה מלפניו. הוא ביקש להתנצל בפני חברו על הפגיעה ואף הבטיח לתת סכום כסף לצדקה, כנהוג בתימן.
אך הנפגע לא הסתפק בהתנצלות בבית הדין: "אני דורש שתיתן כקנס מחצית מרכושך לצדקה. עוד אני דורש שתתנצל לעיני כל הקהל בבית הכנסת בשבת." לכך לא יכול היה הפוגע להסכים, והשניים המשיכו להתווכח.
מוֹרי מנג'מי חשב קמעה, וביקש מן הפוגע לצאת מאולם הדיונים. אז פנה אל הנפגע ושאלו: "האם פעם חטאת חטא חמור כלפי שמיים?" ניכר היה שהתובע נבוך. הוא שתק מעט ואז הודה שכמה שבועות קודם לכן, בשובו עמוס בסחורה ממסע ארוך, נכנסה השבת קודם שהספיק להיכנס לעיר. "אף שהדבר אסור דהרתי עם סוסי אל העיר ואף פרקתי בעיצומה של השבת את כל הסחורה."
שאל אותו מוֹרי מנג'מי: "האם התוודית על חטאך בבית הכנסת בשבת לעיני כל הקהילה?"
ענה העשיר: "חס וחלילה! מה לכל הקהל ולחטאי? את וידויי שמע רק האל השומע כל תפילות."
המשיך מאיר מנג'מי והקשה: "האם נתת צדקה? מחצית מרכושך?"
גם לכך התכחש העשיר: "אין צורך בכך. נתתי מעט מעות לעניים, כפרה על חטאי."
על כך ענה מוֹרי רצון מנג'מי: "מה שהספיק בינך לבין קונך, מספיק גם בינך לבין חברך. חברך מֵצר על מעשיו ומבקש את מחילתך. מחל לו!"

על הסיפור

לא קל לסלוח. האדם נוצֵר בלבו כאב כעס וצער על הפגיעה בו, ומתקשה לשחרר אותם. כך בסיפור, התובע מבקש שהעונש שישיתו על חברו יהיה כבד מנשוא, ורק אז יוכל למחול. כאשר התביעה מגיעה אל מוֹרי מנג'מי, הוא מבין שנדרשת ממנו הדרכה חינוכית ולא הכרעה משפטית. כדי להביא את התובע להבנה שדרישתו קיצונית ואינה סבירה, הוא מציב בפניו מראה ומשקף לו כיצד הוא עצמו מגיב לחטא ועוול, מה הוא דורש מעצמו כאשר הוא פוגע באחרים. באמצעות המעבר מיחסים בין אישיים ליחסים בינו לבין קונו משחרר מוֹרי מנג'מי את התובע העקשן מנקודת המבט הנוקשה שלו. כאשר התובע מבין את הפער שבין דרישתו מאחרים להתנהגותו שלו, מוֹרי מנג'מי יכול גם לדרוש ממנו למחול לרעהו המבקש את סליחתו.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
סליחה לעצמי ולאחרים

הפסיכולוג יאיר כספי עסק במקומה של הסליחה בחיינו הן ביחס לזולת והן ביחס לעצמנו.
"תודעת חטא צריכה לצדה יכולת הפוכה: לסלוח ולזכות. החטא שואל, "איפה טעיתי, מתי השתמטתי מתפקידי, לקחתי תפקיד שאינו שלי או פגעתי בזולת או בעצמי. מול השאלות האלה אנו מבקשים לבנות סנגור פנימי, כזה שמתפתח באופן טבעי…
סליחה היא חלק מן המנעד של התנהגות אחראית. מחד אדם צריך יכולת להוכיח את הזולת ולעמת אותו עם טעותו, ומאידך צריך גם יכולת לסלוח לו. לסלוח כאשר תיקן את מעשיו…"

יאיר כספי, ניסיון, הוצאת דביר, תשע"ג, עמ' 173-171.
קראו עוד » קראו פחות «