התיקון מתחיל בי
כשנשאל חכם יוסף חיים שאלה הלכתית, הוא אינו מעיין בספרי ההלכה אלא הולך לביתו לבדוק אם השאלה נוגעת גם לו, ואם גם הוא צריך לתקן את הדרוש תיקון

א ל חכם יוסף חיים, ה"בן איש חי", ניגש אדם ובפיו שאלה:
"בחצרי עץ שענפיו הארוכים פולשים אל חצרו של שכני. הענפים מפריעים לו והוא דורש שאקצוץ את העץ על חשבוני. האם אני חייב בכך?"
חכם יוסף חיים הרהר מעט וביקש ממנו: "אני זקוק לזמן כדי לעיין בשאלה. כדי שאתן לך תשובה מלאה, חזור מחר בבקשה." כשהלך האיש לדרכו מיהר חכם חיים לביתו, אך לא עלה אל חדר העבודה העמוס בספרים, אלא הקיף את חומת ביתו ובדק אם בחצרו יש עץ שענפיו פולשים לחצר השכנים. הרב יוסף חיים מצא בחצרו עץ שענפיו השתרגו ופלשו אל חצר שכנו, ומיד הורה לקצצו.
כשהגיע אליו השואל ביום המוחרת השיב לו הרב יוסף חיים: "עיינתי בדבר ומצאתי שאכן מוטלת עליך החובה לקצץ את הענפים המפריעים לשכנך."

איור: רז בן ארי
על הסיפור

מה כוללת תשובה הלכתית מלאה? היא ודאי כוללת עיון בכל המקורות ההלכתיים ובירור הסוגיה במלואה. אך חכם יוסף חיים אינו מסתפק בכך, ואינו משיב על שאלה בלי לבדוק אם הוא עצמו צריך לתקן עניין זה. אין אדם יכול להטיף מוסר או להורות הלכה בדבר שהוא אינו מקיימו. בכך משמש הרב דוגמה אישית ומקיים את מאמר חז"ל "קְשֹׁט עַצְמְךָ וְאַחַר כָּךְ קְשֹׁט אֲחֵרִים" (בבא בתרא דף ס ע"ב).
הרב יוסף חיים רואה בסיטואציות שהוא פוגש הזדמנות לבחון את חייו שלו, וכשהוא נשאל שאלה הלכתית, שאלה זו מופנית באופן מיידי אליו עצמו. כך אין דבר שמתרחש בחייו שהוא חיצוני לו, וכל אירוע מעצב גם את חייו שלו.

קראו עוד » קראו פחות «
בנימה אישית
יערית לובל

בעבר הייתי מורה ומחנכת בבית ספר תיכון. אף על פי שהשתדלתי תמיד שהשיעורים העיוניים יהיו מלאי תוכן, עובדות היסטוריות, ציטוטים ותמונות, תמיד מצאתי את עצמי חוזרת לתובנה כי דווקא שיעורי החינוך (או הדברים שקורים בין לבין, כשמרימים את הראש מהספר) הם המשמעותיים ביותר לתלמידים. זכור לי בעיקר שיעור אחד שבו ביקשתי להפוך את הקהילה הכיתתית למרחב בטוח, וביקשתי מתלמידיי לנסות וליצור בין כולנו קשרים המבוססים על פתיחות, אמון ושיתוף. על רצפת החדר הנחתי קלפי תמונה וביקשתי מכל אחד לבחור את הקלף המשקף פרט חשוב בחייו. דקות ארוכות הסתובבו הנערים והנערות בחדר, חלקם התקשו בבחירה ומשהתיישבו חזרה במקומותיהם, השתרר שקט בכיתה.
ומתוך ההשתהות הזאת, אזרתי אני אומץ ושיתפתי אותם בפרט מאוד אישי בחיי. הבאתי את עצמי כאדם ולא רק כ"מחנכת הכיתה", ותוך כדי הסיפור נקוו דמעות בעיניי. אחרי כמה דקות של שקט (וחיבוק מאחת התלמידות "אני אוהבת אותך, המורה") החלו התלמידים בזה אחר זה לפרוק, לשתף ולהביא את עצמם. זו הייתה עוד אחת מהפעמים שבהן הבנתי שכדי להיות דמות משמעותית אני חייבת כל הזמן לתת דוגמה אישית. הרי בקלות יכולתי ללחוץ על אחד התלמידים להתחיל את הסבב, מתוקף סמכותי כ"מורה", אבל הבנתי שכדי ליצור מהלך טבעי ואמיתי עם התלמידים, עליי להכניס את עצמי לתוך הסיטואציה עצמה. גם הבן איש חי לא פנה אל הפתרון ה"קל" בחדר מלא הספרים, אלא יצא אל הגינה בעצמו והתבונן במציאות, בענפי העץ המשתרגים, בעיניים פקוחות.

במהלך חיינו אנו נתקלים בסיטואציות רבות המציבות בפנינו דילמות – במישור המקצועי, בהיותנו הורים, בקשרי המשפחה שלנו וביחסים עם חברים ומכרים. כבעלי סמכות הנטייה הטבעית של כולנו היא לייעץ או לתת תשובה שבבסיסה שתי טעויות יסוד: האחת, ממד הזמן – אם מישהו שואל אותי שאלה אני מרגיש, לכאורה, שהוא חייב תשובה כאן ועכשיו אבל לפעמים טוב להשתהות, לקחת עוד רגע, לחשוב עוד קצת. הטעות השנייה היא שאנחנו ממהרים לשלוף את תשובותינו לאור ידע שצברנו במרוצת הזמן ולא תמיד לשים לב לתנאים נוספים סביב אותה סיטואציה או לאילוצים המרכיבים אותה – מה יידרש ממי שיבצע את הפעולה ה"מומלצת" בעינינו?
סיפורו של הבן איש חי מציע לנו דרך אחרת, אם תרצו שיטת ה"תנו לי לישון על זה לילה", שבה אנחנו נותנים לעצמנו גם זמן וגם מרחב לענות לשואל או להציע לו איך לפעול, אבל זאת רק לאחר שנכנסנו באמת לנעליו.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
יאנוש קורצ'אק נותן דוגמה אישית בגטו
זיכרונות על יאנוש קורצ'אק כמחנך המשמש דוגמא אישית לחניכיו. ערוץ היוטיוב של יד ושם
חזרה לאתר
Play
יאנוש קורצ'אק נותן דוגמה אישית בגטו
זיכרונות על יאנוש קורצ'אק כמחנך המשמש דוגמא אישית לחניכיו. ערוץ היוטיוב של יד ושם
קראו עוד »
דוגמה אישית וחינוך - דקה בפרשה עם העיתונאי ידידיה מאיר
דוגמא אישית: הדרך הטובה לחינוך ילדים • ידידיה מאיר עם 'דקה מהפרשה' על פרשת 'עקב'. ערוץ היוטיוב של פרדס – במה לחכמה יהודית
חזרה לאתר
Play
דוגמה אישית וחינוך - דקה בפרשה עם העיתונאי ידידיה מאיר
דוגמא אישית: הדרך הטובה לחינוך ילדים • ידידיה מאיר עם 'דקה מהפרשה' על פרשת 'עקב'. ערוץ היוטיוב של פרדס – במה לחכמה יהודית
קראו עוד »
“קְשֹׁט עַצְמְךָ וְאַחַר כָּךְ קְשֹׁט אֲחֵרִים”

ביטוי זה מקורו בשני סיפורים שדומים מאוד לסיפור של הבן איש חי. גם בהם יש חכמים שנדרשים לדין סביב אילנות שחורגים משטחם וגם הם 'ישנים לילה' על מנת לקצוץ את האילנות של עצמם ורק אחרי זה נותנים את הדין לאחרים.

ראו סיפור על ר' ינאי בתלמוד בבלי בבא בתרא ס ע"א וסיפור על ר' יונתן – בתלמוד ירושלמי בבא בתרא ז עמוד ב

קראו עוד » קראו פחות «