להבין באמת
הרב קאפח מעדיף פירוש פשוט העולה מכתבי היד על פני פלפול מורכב ומתחכם

ה רמב"ם, רבי משה בן מימון, כתב ספרים רבים בכל תחומי היהדות, וספר ההלכה שכתב 'משנה תורה' הפך לאחד מעמודי היסוד של ההלכה. חיבור זה רחב ומקיף, ומטבע הדברים נמצאו בו לעיתים סתירות וקשיים.
יהודי תימן מיוחדים בכך שהלכו אחר פסיקת הרמב"ם יותר משאר עדות ישראל, ולכן למדו את דבריו באופן נרחב. ואחד מגדולי העוסקים בתורת הרמב"ם היה הרב יוסף קאפח, שהקדיש שנים רבות לפירוש נרחב על ספר משנה תורה של הרמב"ם, ובו אף חקר כתבי היד רבים.
לעתים קרובות גילה הרב קפאח במחקרו מהו הנוסח המקורי של דברי הרמב"ם, גילוי שפתר את הקשיים והסתירות בדבריו. פעם ראה הגיע לידיו ספר שנכתב על משנה תורה לרמב"ם, ובו תירוצים מפולפלים לדבריו. עיין הרב קפאח באחד מפרקי הספר ואמר לתלמידיו: "לו עיין המחבר בכתב היד, היו כל קושיותיו נפתרות בקלות".
הוסיף הרב קפאח בלשונו השנונה "רמב"ם צריך להבין, לא לתרץ."

איור: רז בן ארי
על הסיפור

זיקתם העמוקה של יהודי תימן לכתבי הרמב"ם היא מן המפורסמות. הרב יוסף קאפח הושפע מאוד מסבו מורי (מארי) יחיא קאפח, שהיה מגדולי חכמי תימן והיה ידוע בגישתו השכלתנית. סבו אף תלה שלט בבית המדרש שלו ובו נאמר "למד היטב, חקור והשכלת", ללמדנו שהלימוד מותנה בחקירת השכל.
הסב והנכד ראו בבירור הנוסח המקורי כלי בסיסי המונע פלפולי סרק. לדעתם בירור האמת ההיסטורית, הטקסטואלית או הפרשנית אינו תלוי במתן פרשנות מפולפלת שאף היא עשויה להיות מלאת ברק, רחוקה מן המקורות עצמם. בסיפור מלמדנו הרב יוסף קאפח טען שלשאלות בכתבי הרמב"ם שזכו לתשובות מפולפלות ומתוחכמות יש לעיתים תשובה פשוטה בכתבי היד.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
הרמב"ם והתימנים

במשך דורות ראו יהודי תימן ברמב"ם את הפוסק המרכזי והחשוב ביותר. אך החל המאה ה-17 החלה מחלוקת בתימן בין השַאמִים לבַּלַדִים: השַאמִים שילבו את המסורת התימנית הקדומה ההולכת אחר הרמב"ם עם המסורת הספרדית הרואה את פסיקת ה'שולחן ערוך' של רבי יוסף קארו כמחייבת. מנגד עמדו הבַּלַדִים ("המקומיים") שהמשיכו לפסוק כדעת הרמב"ם.

קראו עוד » קראו פחות «
בית תמורת ספר

מורי (מארי) יחיא קאפח משכן את ביתו בעבור כתב יד עתיק. על הסברו לכך ראו בסיפור היכן האוצרות.

קראו עוד » קראו פחות «
התנגדות לפלפול

עוד מימי הגאונים והרמב”ם ניכרה בארצות המזרח העדפה של הלימוד “אליבא דהלכתא” – שיטה המתמקדת בפסיקת ההלכה מתוך הסוגיה, שיטה הנוטה לפרשנות פשוטה יותר – בניגוד ללימוד בשיטת הפלפול שרווחה ביהדות אשכנז, ושראשיתה בקרב בעלי התוספות בצרפת. חשוב לציין שהיו גם רבנים אשכנזים גדולים שהתנגדו לשיטת הפלפול.
מכל ארצות המזרח תוניסיה הייתה בבחינת היוצא מן הכלל, ובה הנחילו כמה תלמידי חכמים את שיטת הלימוד המכונה “העיון התוניסאי”, שיטה החותרת להמשגה רעיונית של הסוגיות.
את הכותרת לקחנו מדברי הרב עובדיה יוסף. כשהתייחס לדרך הלימוד בישיבות הליטאיות, אמר בחריפות האופיינית לו: “פלפול זה בלבול”. (אבישי בן חיים, מרן הרב עובדיה יוסף, ירושלים 2018, עמ’ 517).

קראו עוד » קראו פחות «