איור: רז בן ארי
לספר ביציאת מצרים

קייס ציון לאווי קוטע את קריאת ההגדה, ומספר לעולים את סיפור יציאת מצרים בשפתם ולפי מנהגם

כ

מה עשרות מעולי אתיופיה, שמאחוריהם מסע מפרך ומסוכן דרך מדבריות סודן לארץ ישראל, הסבו אל שולחן הסדר במרכז קליטה בישראל.
הכול היה שונה באותו הערב: כל משפחה ישבה ליד שולחן עמוס במאכלים שלא הכירה, והכול האזינו להגדה של פסח, שאותה לא הכירו, ונקראה בשפה שלא הבינו. רק את המצה (קיטה) הכירו העולים עוד מאתיופיה.
לפתע קם קייס ציון לאווי (לוי), הפסיק את דבריו של מקריא ההגדה ואמר: "אנחנו לא מבינים מה אומרים! למה לא מסבירים לנו? וכמה זמן צריך לחכות לאכילת המצות? לא כך נהגנו באתיופיה: בכל שנה האזנו בליל הסדר לקייס המספר את סיפור יציאת מצרים בשפתו ובסגנונו האישי, ודווקא על בטן מלאה!"
קייס ציון לא המתין לתשובה, אלא פתח ואמר: "אתברק אגזהבר אמלק ישראל – יתברך ה' אלוקי ישראל", והחל לספר על יציאת מצרים בשפה האמהרית. באחת ניעורו כל השומעים, והאזינו בקשב רב לקייס ציון שסיפר על יציאת מצרים ועל יציאת אתיופיה.

מקור הסיפור

מפי עו"ס זיוה מקונן דגו שכיהנה כמנכ"לית אגודת יהודי אתיופיה, מקור ראשון, שבת, עמ' 7.

על הסיפור

כמו כל מפעל קיבוץ הגלויות במדינת ישראל במאה העשרים, גם סיפור עליית יהודי אתיופיה רצוף כוונות טובות לצד חוסר הבנה לצורכיהם התרבותיים והדתיים של העולים. מארגני הסדר ביקשו לשתף את העולים בחוויית ליל הסדר שלהם, שכוללת גם שירים ומאכלים שונים, שכולם כאחד לא היו מוכרים לעולי אתיופיה שגם לא הבינו כלל עברית.
ליל הסדר במרכז הקליטה חסר את אלמנט התרגום הבין תרבותי, ולא כלל כל מפגש בין המסורת שבה אחזו עורכי הסדר לבין זו של יהודי אתיופיה. העובדה שבליל הסדר לא הוגשו מאכלים שאותם הכירו העולים מלמדת על הנתק הגדול בין עורכי הסדר לבין העולים. קייס לאווי מוליך את העולים בדרך שהם מכירים: ליל הסדר שהוא עורך מבוסס על התורה שבכתב – יציאת מצרים מסופרת בחיק המשפחה באופן חופשי, ולא מתוך ההגדה.
כשהחל הקייס לספר את הסיפור בשפתם ובצורה שהכירו, נשבו כל הנוכחים בקסמו והתעוררו לחיים. כך הצליח קייס לאווי לקשור את יציאת מצרים ליציאת אתיופיה ולגרום לבני הקהילה לחוש חלק משרשרת הדורות של עם ישראל.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
מסיני לאתיופיה

ספרו של הרב שרון שלום "מסיני לאתיופיה" סוקר את המסורות של יהודי אתיופיה אל מול מסורת ההלכה שהייתה נהוגה במזרח ובמערב.

קראו עוד » קראו פחות «
פסח ביהדות אתיופיה
קראו עוד » קראו פחות «