לעלות לארץ בזכות המרגלים
ראש הממשלה דוד בן גוריון מגייס את המרגלים על מנת לזרז את הרב יוסף משאש לעלות לארץ.

ה רב יוסף משאש אב בית הדין במקנס שבמרוקו השתוקק מאוד לעלות לארץ ישראל. כשבשלה השעה הגיע הרב משאש ארצה לביקור הכנה לקראת עלייתו. הוא התארח בביתו של בנו וטייל קצת בארץ על מנת להכיר אותה.
שמע דוד בן גוריון על ביקורו ומיד קבע עמו פגישה. כשנפגשו אמר לו בן גוריון "כבוד הרב! שמעתי אודותיך רבות, ושמעתי עד כמה ארץ ישראל חשובה לך. אל תהיה כמו המרגלים!"
הרב משאש הופתע מן הדברים ואמר "אני?! מה כוונתך?"
ובן גוריון השיב לו "אם תחזור למרוקו, אפילו לזמן קצר, יאמרו שהארץ אינה טובה בעיניך. ויהיו אף שיאמרו שהמצב בארץ אינו טוב כלל. שב איתנו."
לשמע הדברים השיב הרב יוסף משאש "מקבל אני את דבריך ואשאר כאן כבר כעת".

מקור הסיפור
מפי נינו הרב אלקובי –  וידאו
איור: אלונה מילגרם
על הסיפור

סיפור המרגלים מתאר כיצד עשרה מתוך שנים עשר המרגלים ששלח משה לארץ ישראל שבו ובפיהם טענה נחרצת שלא ניתן יהיה לכבוש את הארץ. המרגלים סחפו אחריהם את כל העם שביקש לחזור למצרים מפחד המלחמה (במדבר י"ג-י"ד). לאורך הדורות סימל הסיפור את ההתנגדות לעליה לציון, ואילו כעת הוא הופך לגורם מאיץ להתיישבות בארץ.
דוד בן גוריון מתגלה בסיפור כדמות אסרטיבית המבקשת לחזק את ההתיישבות בארץ גם לאחר שהוא פרש מכל תפקידיו הרשמיים. לדבריו מאזין הרב יוסף משאש שאינו זקוק לעידוד לעליה. הרב משאש היה ציוני בכל רמ"ח איבריו ופעל רבות למען התנועה הציונית. דברי בן גוריון נפלו על אוזנים קשובות ועודדו אותו לעשות זאת באופן מיידי ונראה שהוא ויתר על הפרידה מהקהילה שלו בעבור כך.
סיפורנו מלמד מה כוחו של העיתוי וההקשר בו הדברים נאמרים. סיפור המרגלים שבמקורו ביטא התנגדות לעליה הפך ברגע הנכון לסיפור המעודד עליה לארץ, ובכך בא על תיקונו השלם.
לימים מונה הרב משאש לרבה של העיר חיפה.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
להגיד קינות בימי גאולה?

הרב יוסף משאש החי במדינת ישראל ורואה בהקמת מדינת ישראל סממן של גאולה, מקצר את אמירת הקינות בליל תשעה באב. ראו לא הגזים באבל.

חזרה לאתר
להגיד קינות בימי גאולה?

הרב יוסף משאש החי במדינת ישראל ורואה בהקמת מדינת ישראל סממן של גאולה, מקצר את אמירת הקינות בליל תשעה באב. ראו לא הגזים באבל.

קראו עוד » קראו פחות «
חידה שהפתרון שלה הוא יום העצמאות

הרב עמרם אבורביע רואה בהקמת המדינה צעד משמעותי לעבר הגאולה, ומלמד כיצד יום העצמאות פותר חידה בת מאות שנים. ראו סיפור בן זוג ליום העצמאות.

חזרה לאתר
חידה שהפתרון שלה הוא יום העצמאות

הרב עמרם אבורביע רואה בהקמת המדינה צעד משמעותי לעבר הגאולה, ומלמד כיצד יום העצמאות פותר חידה בת מאות שנים. ראו סיפור בן זוג ליום העצמאות.

קראו עוד » קראו פחות «