מה לשמחה בבית הקברות?
מדוע שמחים במרוקו בעת גניזת ספרי קודש?

א ל הרב יוסף משאש הגיעה שאלה בדבר מנהג שנהג לקיים בכמה ערים במרוקו באִסְרוּ חג שבועות – תהלוכה חגיגית מבתי הכנסת לבית הקברות, שבסיומה גנזו ספרי קודש בלויים. במהלך התהלוכה נהגו לשיר פיוטים ולרקוד, והנשים השליכו סוכריות על הצועדים.
השואלים ראו את המנהג באור שלילי וטענו שבעת גניזת ספרי קודש בבית הקברות יש לומר קינות ולא פיוטי שמחה.
השיב על כך הרב יוסף משאש: "על מה אנחנו שמחים? על שלמדנו כל כך הרבה עד שהספרים התבלו! אנו שמחים שהתורה נלמדת ואינה מונחת בספרייה שמורה ורחוקה."
וכך סיים הרב משאש את תשובתו:
"הרי לך ידידי סמוכות נכונות למנהג,
ואם כן דברי המערערים,
יהיו קבורים,
עם בלאות הספרים,
בשמחה ובשירים."

מקור הסיפור
על פי: הרב יוסף משאש, מים חיים, סימן נ, תשע""ח. (C) כל הזכויות שמורות לעורך ולמשפחת אליהו משאש.
איור: רז בן ארי
על הסיפור

תהלוכה חגיגית ושמחה הצועדת אל בית הקברות היא מראה חריג ומוזר, וממילא עולה השאלה: מה לשמחה בבית הקברות? הידיעה שמדובר בקבורה של ספרי קודש אינה מקלה על התמיהה, שהרי בסופו של דבר ספרי קודש, המכילים דברי תורה נשגבים מובלים לקבורת עולמים.
אך הרב יוסף משאש רואה את הדברים באור אחר: את המנהג המוזר הוא מצדיק בכך שקבורת הספרים מלמדת שהציבור עסק בהם רבות ולמד את הנאמר בהם. הבליה אינה מבטאת מוות אלא דווקא חיים, ומוכיחה שהתורה היא תורת חיים הנלמדת ומשפיעה על החיים.
גניזת הספרים הבלויים מיד לאחר חג השבועות – חג מתן תורה, מבטאת את הצורך לפנות מקום במדפי הספרים לספרים חדשים שבהם ילמדו עד שגם הם יתבלו ויוחלפו, וכך לימוד התורה יימשך לאורך הדורות.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
Play
סיפורים פרק 45 - מה לשמחה בבית הקברות?
על המנהג המוזר ללוות בשירים וריקודים את ספרי התורה לבית הקברות
קראו עוד »
מהי גניזה?

גניזה של ספרי וחפצי קודש | ynet

חזרה לאתר
Play
מהי גניזה?

גניזה של ספרי וחפצי קודש | ynet

קראו עוד »
בזכות הקימוט

בעוד גבאי בית הכנסת מוסר בהתלהבות לרב מרדכי אליהו סידור מהודר וחדש, הרב אליהו מעדיף סידור מקומט ובלוי מרוב שימוש. ראו בסיפור ילדים זה שמחה.

קראו עוד » קראו פחות «
אוצרות גנוזים

הרב יחיא קאפח ונכדו הרב יוסף קאפח נהגו לחפש ספרי קודש בגניזה בבית הקברות, וכך הצילו כתבי יד נדירים והוציאו אותם לאור.

קראו עוד » קראו פחות «