איור: מנחם הלברשטט
משל הסולם

על איזה שלב של הסולם כדאי לעמוד? משל שסיפר הבן איש חי על הדרך שאדם צריך לעבור ועל ההתבוננות בשלבים שכבר עבר

ס

יפר הבן איש חי:
מעשה באדם אחד שחלם על סולם ובו אלף שלבים, ובחלומו ראה את המלך מטפס בסולם עד שהגיע לשלב החמש מאות.
למחרת מיהר האיש לספר את החלום למלך. המלך שמע את החלום ושמחה גדולה עלתה בליבו. בתמורה לחלום ששמע ציווה המלך להעניק לאיש במתנה אלף זהובים.
הסיפור אודות החלום התגלגל במהרה, וכולם דיברו על אלף הזהובים שבהם זכה בעל החלום. פנתה אחת משכנות האיש לבעלה ואמרה: "רוץ גם אתה אל המלך וספר לו על חלום שחלמת. אם לשכן שראה את המלך במדרגה החמש מאות הוא נתן אלף זהובים, אתה תגיד שבחלומך המלך עומד בראש הסולם. על חלום כזה לבטח תקבל סכום גבוה יותר. אולי נזכה בעשרת אלפים זהובים!"
למחרת בבוקר הלך האיש אל הארמון וביקש להיפגש עם המלך.
הכניסו אותו אל המלך, ואז סיפר האיש על "החלום" שחלם.
פניו של המלך האדימו מכעס ומיד ציווה על משרתיו להשליך את האיש מהארמון.

מקור הסיפור

מבוסס על: עוד יוסף חי, מהדורת פרומקין, ירושלים תר"ע , דף ז ע"ב

על הסיפור

מדוע כעס המלך על החולם המדומה שסיפר שהמלך עומד בראש הסולם? וכי אין העומד בראש הסולם גדול מזה העומד באמצעו?
על פי המשל שמספר הרב יוסף חיים מבאגדד, המכונה "הבן איש חי", נראה שהמלך שמח על החלום הראשון כיוון שלפיו עוד נותר לו מקום להתקדמות והתפתחות על אף ההישגים הרבים שכבר השיג.
המלך מעניק לחולם הראשון סכום נקוב: אלף זהובים – אולי כנגד אלף שלבי הסולם, משום שחש שזכה גם בשלבים שעדיין לא עלה בהם.
המלך אינו מתייאש מהדרך הארוכה שלפניו, מהשלבים שנותרו, אלא רואה במקום שבו הוא נמצא פתח להתקדמות. הוא מבין שנכונו לו עוד אתגרים, ואופקים חדשים יכולים להיפתח בפניו.
השכנה הניחה שהדרך להחניף למלך היא לומר לו שהגיע לראש הסולם, אך המלך מבין שמן הפסגה ניתן רק לרדת, והעמידה בראש הסולם גוזרת עליו קמילה וניוון.
משל הסולם טומן בחובו מסר נוסף:
אל לנו להסתפק במבט המופנה כלפי מעלה, בשאיפה לתיקון מתמיד אלא גם להכיר נכוחה בהישגים שכבר השגנו. האדם צריך להתבונן לא רק בדרך הארוכה שלפניו, אלא גם בשלבים שעליהם כבר טיפס. כך נוצר איזון בין השמחה על הישגי העבר לבין החתירה לשיפור והתפתחות מתמידים.

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
Play
משל הסולם
משלו של הבן איש חי על המלך והחלומות של כולנו
קראו עוד »
מערך שיעור לקראת חלוקות תעודות
חזרה לאתר
מערך שיעור לקראת חלוקות תעודות
קראו עוד » קראו פחות «
היהלום שבכתר

באחת מדרשותיו (חסדי אבות פרק ג משנה א, עמ' קכז) מסביר הרב יוסף חיים שהאדם צריך לראות את עצמו כיהלום, כאבן חן יקרה. עם זאת היהלום אינו נקי ויש לטפל בו ולנקותו כדי שיבהיק.
האדם הוא כמו היהלום – יסודו נשמה טהורה אך במהלך החיים הוא שוגה וטועה ו"מתלכלך". העבודה הרוחנית היא לנקות את היהלום שנמצא בתוכנו אך קודם כל יש להכיר ביופי הפנימי שלנו, ביסוד הגבוה הטמון בנו.

קראו עוד » קראו פחות «