איור: רז בן ארי
סיפור מחאה

הרב עובדיה יוסף נאבק על מקומה של הפסיקה הספרדית במדינת ישראל

כ

שהיה הרב יצחק יוסף, בנו של הרב עובדיה יוסף, אברך צעיר, הוא הגיע לבני ברק לביקור אצל הרב יעקב ישראל קנייבסקי המכונה ה"סטייפלר" – מנהיג הציבור החרדי-ליטאי בארץ. ציבור זה ראה ברב אברהם ישעיהו קרליץ, המכונה "החזון איש", את הפוסק הקובע בכל שאלה הלכתית.
כשנכנס, פנה אליו ה"סטייפלר" בתקיפות: "מדוע אביך בא לבני ברק ומדבר נגד פסקי ה'חזון איש', והרי ה'חזון איש' הוא 'מרא דאתרא' (רב המקום, כלומר הפוסק הקובע בבני ברק)?!"
הרב הקשיש דיבר בכעס ואילו האברך הצעיר שתק.
לאחר שנים שמע הרב הרב עובדיה יוסף על שאירע לבנו, והוא קרא ולו ושאל אותו: "מדוע לא סיפרת לי על מה שקרה לך כשבאת לבקר את ה'סטייפלר'?"
"לא רציתי לגרום למתח ומריבה ביניכם!"
המשיך הרב עובדיה ואמר: "יפה נהגת! אך כשאמר שה'חזון איש' הוא 'מרא דאתרא', מה ענית לו?"
"לא השבתי לו דבר."
השיב לו הרב עובדיה: "תשובה ניצחת היית צריך להשיב לו: 'מרן' – רבי יוסף קארו – היה ה'מרא דאתרא' של ארץ ישראל מאות שנים לפני שהגיע ה'חזון איש' לארץ ישראל, ולכן גם הוא צריך להישמע לפסיקותיו."

מקור הסיפור
תורת יוסף, גיליון 258, בית מרן, עמ' 2 הע' 4. © כל הזכויות שמורות שמעון יוסף 2020
על הסיפור

הרב עובדיה יוסף נלחם לאורך שנים רבות כדי לתת מקום למסורת הספרדית ולאפשר לקולם של חכמי המזרח להישמע. חייו היו משופעים במאבקים כנגד הגמוניית הפסיקה האשכנזית בארץ, ומכל מילה שכתב עולה קריאה ברורה לחיזוק עולם התורה הספרדי במדינת ישראל.
בסיפורנו מוחה הרב עובדיה יוסף על דרכו של הרב יעקב ישראל קנייבסקי הסבור שאין לחלוק על "החזון איש" בתחומי בני ברק, ועל כן אין רשות לרב עובדיה יוסף לפסוק בניגוד לדעתו, אפילו כשמדובר בקהילת הספרדים המתגוררים בעיר.
לעומתו, הרב עובדיה טוען בתקיפות שלא זו בלבד שאין הוא מנוע מלפסוק בענייני הספרדים בבני ברק בניגוד לפסיקה האשכנזית, אלא שכל המתגוררים בארץ ישראל צריכים היו לקבל על עצמם את פסקי ההלכה הספרדיים. לדבריו, רבי יוסף קארו בעל ה"שולחן ערוך" הוא ה"מרא דאתרא" (רב המקום, כלומר הפוסק הקובע) של כל ארץ ישראל, ופסיקותיו מחייבות את כל הבאים אחריו, ובכלל זה גם את "החזון איש".

קראו עוד » קראו פחות «
מרחיב דעת
לכל איש יש שם

בשנות החמישים של המאה ה-20 שימש הרב עובדיה יוסף דיין צעיר בבית הדין בפתח תקוה. הוא נדהם לגלות שלמרות שעל פי ההלכה יש לכתוב בגט את השם המדוייק של המתגרשים לפי צורת הכתיבה המקומית, הרי שבפועל כתבו את שמם של העולים מארצות ערב בכתיב אידישאי – דבר שפסל את הגטין. הרב עובדיה ניהל מאבק עיקש בדיינים האחרים עד שהתקבלה דעתו שיש לנהוג בעולים מארצות המזרח לפי מסורתם.

קראו עוד » קראו פחות «
כור היתוך הלכתי

הרב עובדיה יוסף ביקש להוביל מהלך לפיו כל היושבים בארץ ישראל ובפרט בני עדות המזרח צריכים לנהוג בארץ כעדה אחת, ולהישמע לפסיקותיו של הרב יוסף קארו בעל ה"שולחן ערוך".
עמדתו זו זכתה לחסידים רבים וספרי ההלכה שכתב הרב עובדיה יוסף זכו לתפוצה עצומה בקרב בני עדות המזרח במדינת ישראל.
מאידך, מתנגדים חריפים לדרכו של הרב עובדיה יוסף התנגדו ל'כור ההיתוך' שלו וטענו שעליהם להמשיך לנהוג לפי מסורת הפסיקה המקומית שלהם.

קראו עוד » קראו פחות «
תלמיד בבלי

כיצד השיב הרב עובדיה יוסף לאדמו"ר חסידי על השאלה אם גם לספרדים יש תלמוד בדפוס וילנה, כמו לאשכנזים? ראו בסיפור וילנה או בבל.

קראו עוד » קראו פחות «