הרב יעקב אבוחצירא (אביר יעקב)
רבה של מחוז תאפילאלת שבמרוקו, מגדולי פוסקי מרוקו ומקובל, אבי משפחת אבי-חצירא

הרב יעקב אבוחצירא (1880-1805), סבו של הבבא סאלי, למד אצל אביו, רבי מסעוד. היה תלמיד חכם גדול, פוסק ועסק בקבלה. שימש כרב במחוז תפילאלת שבמרוקו ונדד בין הכפרים. בכל כפר שאליו הגיע קיבץ את היהודים, דרש בפניהם, שפט בין אדם לחברו ולימדם תורה. הרב אבוחצירא עסק רבות בקבלה אך התנה זאת בלימוד התלמוד. כתב פירוש לתהילים קי"ט על דרך הקבלה, ובספרו "גנזי המלך" הציע כמאתיים הסברים למילה הראשונה בתורה, "בראשית". כתב ספרי שו"ת ("יורו משפטיך ליעקב"); וחידושים על התלמוד ("לבונה זכה"); ספרי דרשות ופירושים, וכן ספר פיוטים ("יגל יעקב"). ניסה לעלות לארץ חמש פעמים אך אנשי קהילתו מנעו ממנו. בפעם השישית (1879) מינה את בנו רבי מסעוד לשמש בתפקידו ויצא לדרך. הוא עזב את מרוקו, אך כשהגיע למצרים נפטר ונקבר בה.

קראו עוד » קראו פחות «
סינון
איפוס סינון
אעופה אשכונה
כיצד נולד פיוטו האהוב של הרב יצחק אבי-חצירא "אעופה אשכונה"? וכיצד הגיב אביו ה"אביר יעקב" כששמע אותו לראשונה?
לחיות את האמונה
על מה התפלל הרב אבוחצירא לאחר שכתבי היד שעליהם עמל שנים רבות נגנבו? האם התפלל שהשודדים ייתפסו, או שהספרים ישובו לידיו? תפילתו המפתיעה של הרב אבוחצירא מלמדת אמונה מהי, וכיצד צריך האדם לנהוג במצב של חוסר אונים
ללמוד מתוך שאלה
מתי מבשילים התנאים ללמידה משמעותית? לפי הרב יעקב אבוחצירא ('"אביר יעקב") הדבר יכול לקרות רק כשהתלמיד מתחיל לשאול
שעת סכנה
רבי יעקב אבוחצירא, ה"אביר יעקב", מלמד כי הסכנה מפני הטיית משפט ועוול מוסרי כלפי החלשים חמורה יותר מסכנת שודדים בדרכים